Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nasi klienci

PrintMailRate-it

Spółki giełdowe 


Wskazane jest, aby raportowanie finansowe i pozafinansowe oraz audyt spółek giełdowych odbywały się przy udziale doświadczonych biegłych rewidentów. W Rödl & Partner świadczymy usługi dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 roku. 
 
Tworzymy, przekształcamy i badamy sprawozdania jednostkowe, jak i międzynarodowych grup kapitałowych. Do obsługi spółki giełdowej powołujemy zespół specjalistów, doświadczonych w pracy ze sprawozdaniami finansowymi podmiotów giełdowych i ich audytem. Współpracujemy z warszawskim Domem Maklerskim Navigator.
 
CO OFERUJEMY SPÓŁKOM GIEŁDOWYM:

 • tworzymy sprawozdania finansowe jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań dla grupy kapitałowej,
 • badamy sprawozdania finansowe jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej,
 • przekształcamy sprawozdania finansowe na MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

​Inwestorzy zagraniczni 


Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla międzynarodowych przedsiębiorców ze względu na dostępność wykwalifikowanych specjalistów, którzy posługują się językami obcymi, korzystną koniunkturę, jak również możliwość wykorzystywania dotacji. 

Inwestorzy zagraniczni zyskują nasze fachowe wsparcie: 

 • Na początek doradztwo prawne umożliwia dobór najlepszej formy prawnej, skraca czas potrzebny na założenie działalności i niezbędne formalności oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne inwestycji, a doradztwo podatkowe wspiera optymalizację podatkową rozpoczętej działalności.
 • Dzięki możliwościom, które daje Business Process Outsourcing, księgowość finansowa oraz kadry i płace trafiają w ręce specjalistów współpracujących na co dzień z międzynarodowymi podmiotami.
 • Inwestor jest obsługiwany w języku polskim, niemieckim lub angielskim, a dodatkowo może korzystać z usług profesjonalnych tłumaczeń biznesowych oraz licznych usług dostosowanych do specyficznych potrzeb (np. interim management, usługi typu domiciliary i sekretariat korporacyjny, wycena przedsiębiorstwa).
 • Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, a także pomoc przy wykorzystaniu dotacji unijnych w finansowaniu inwestycji.
 • O spełnienie wymogów związanych ze sprawozdawczością finansową i audytem finansowym zadbają biegli rewidenci wyspecjalizowani w międzynarodowych standardach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Z naszych usług korzystają między innymi przedsiębiorcy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Skandynawii, krajów Beneluksu oraz Chin. Najczęściej współpracują z nami inwestorzy z krajów niemieckojęzycznych.

​Polscy przedsiębiorcy


Inwestując lub wkraczając na zagraniczne rynki przedsiębiorcy muszą dostosować jakość procesów biznesowych do globalnych standardów. Rödl & Partner od ponad 30 lat działa w Polsce. 

Oferując niemiecką jakość usług i ceny dostosowane do lokalnego rynku, umożliwiamy dostęp do specjalistów obsługujących międzynarodowe przedsiębiorstwa i zagranicznych inwestorów. 

Katalog naszych usług  jest szeroki i daje polskim przedsiębiorcom możliwość korzystania ze wsparcia:

 • doświadczonych audytorów
 • wielojęzycznych księgowych
 • skutecznych prawników
 • wykwalifikowanych doradców podatkowych
 • profesjonalnych specjalistów ds. płac i kadr
 • wyspecjalizowanych tłumaczy
 • kompetentnych doradców HR
 
ORAZ NOWOCZESNYCH NARZĘDZI:

 
I PRZYDATNYCH ROZWIĄZAŃ TAKICH JAK:Deutschland Weltweit Search Menu