Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nasi klienci

PrintMailRate-it

Spółki giełdowe 

Podmioty na rynku regulowanym w szczególny sposób muszą dbać o wypełnianie nałożonych na nie obowiązków, zwłaszcza sprawozdawczych. Wskazane jest, aby raportowanie finansowe i pozafinansowe oraz audyt spółek giełdowych odbywały się przy udziale doświadczonych biegłych rewidentów. Rödl & Partner świadczy usługi dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 roku. Wśród klientów obsługiwanych przez Rödl & Partner są firmy z różnych branż, zarówno o charakterze produkcyjnym, jak i usługowym.

 

Tworzymy, przekształcamy i badamy sprawozdania jednostkowe, jak i międzynarodowych grup kapitałowych. Do obsługi spółki giełdowej każdorazowo powoływany jest zespół specjalistów, doświadczonych w pracy ze sprawozdaniami finansowymi podmiotów giełdowych i ich audytem. Aby w pełni odpowiadać na potrzeby spółek giełdowych, Rödl & Partner współpracuje z warszawskim Domem Maklerskim Navigator.

 

Usługi oferowane przez Rödl & Partner spółkom giełdowym to m.in.:

 • tworzenie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań dla grupy kapitałowej,
 • badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej,
 • przekształcenia sprawozdań finansowych na MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

​Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Dużą część klientów Rödl & Partner stanowią inwestorzy zagraniczni, którzy prowadzą działalność w Polsce. Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla międzynarodowych przedsiębiorców ze względu na dostępność wykwalifikowanych specjalistów, którzy posługują się językami obcymi, korzystną koniunkturę, jak również możliwość wykorzystywania dotacji i innych form pomocy publicznej (np. Specjalne Strefy Ekonomiczne). Dzięki doradztwie Rödl & Partner w Polsce inwestorzy zagraniczni zyskują fachowe wsparcie dla swojego przedsięwzięcia na wszystkich etapach jego realizacji:

 • Na początek doradztwo prawne umożliwia dobór najlepszej formy prawnej, skraca czas potrzebny na założenie działalności i niezbędne formalności oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne inwestycji, a doradztwo podatkowe wspiera optymalizację podatkową rozpoczętej działalności.
 • Dzięki możliwościom, które daje Business Process Outsourcing, księgowość finansowa oraz kadry i płace trafiają w ręce specjalistów współpracujących na co dzień z międzynarodowymi podmiotami.
 • Inwestor jest obsługiwany w języku polskim, niemieckim lub angielskim, a dodatkowo może korzystać z usług profesjonalnych tłumaczeń biznesowych oraz licznych usług dostosowanych do specyficznych potrzeb (np. interim management, usługi typu domiciliary i sekretariat korporacyjny, wycena przedsiębiorstwa).
 • Przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, a także pomoc przy wykorzystaniu dotacji unijnych w finansowaniu inwestycji.
 • O spełnienie wymogów związanych ze sprawozdawczością finansową i audytem finansowym zadbają biegli rewidenci wyspecjalizowani w międzynarodowych standardach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Pracownicy Rödl & Partner specjalizują się w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw. Od ponad 25 lat z powodzeniem zapewniają bezpieczeństwo i wsparcie inwestorom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i praktyczną znajomość przepisów krajowych oraz międzynarodowych.  Z naszych usług korzystają, między innymi, przedsiębiorcy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Skandynawii, krajów Beneluksu oraz Chin.
Najczęściej współpracują z nami inwestorzy z krajów niemieckojęzycznych, ponieważ Rödl & Partner w Polsce to znacznie więcej niż German desk. Wysokie standardy i niemiecką jakość usług doceniają liczni klienci Rödl & Partner, niezależnie od kraju pochodzenia.

​Polscy przedsiębiorcy

Coraz większa liczba polskich przedsiębiorców rozwija swoją działalność na skalę międzynarodową. Inwestując lub wkraczając na zagraniczne rynki muszą oni dostosować jakość procesów biznesowych do globalnych standardów. Rödl & Partner od 30 lat działa w Polsce, dzięki czemu zna i rozumie problemy polskich przedsiębiorców. Oferując niemiecką jakość usług i ceny dostosowane do lokalnego rynku, umożliwia dostęp do specjalistów obsługujących międzynarodowe przedsiębiorstwa i zagranicznych inwestorów. Katalog usług oferowanych przez Rödl & Partner jest bardzo szeroki i daje polskim przedsiębiorcom możliwość korzystania ze wsparcia:

 • doświadczonych audytorów
 • wielojęzycznych księgowych
 • skutecznych prawników
 • wykwalifikowanych doradców podatkowych
 • profesjonalnych specjalistów ds. płac i kadr
 • wyspecjalizowanych tłumaczy
 • kompetentnych doradców HR
 

oraz nowoczesnych narzędzi:

 

i przydatnych rozwiązań takich jak:


Współpracując z Rödl & Partner przedsiębiorstwo może wykorzystać międzynarodową skalę działalności firmy i obecność biur we wszystkich najważniejszych ośrodkach gospodarczych na świecie. Rödl & Partner w szczególny sposób wspiera inwestowanie w Niemczech, na które coraz chętniej decydują się polscy przedsiębiorcy. Polskie przedsiębiorstwa wspiera 6 biur Rödl & Partner w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Kontakt

Contact Person Picture

Liliane Preusser

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu