Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulga na zabytki: nabycie zabytku z ulgą tylko do końca roku

PrintMailRate-it

Maria Wośkowiak

27 czerwca 2022 r.


Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu stała się faktem. 13 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie z początkiem lipca 2022 r.

Zmiany objęły również ulgę na zabytki. Początkowo rząd planował całkowicie ją zlikwidować, jednak po konsultacjach społecznych zdecydował się na jej modyfikację. Kto i na jakich zasadach będzie mógł z niej skorzystać? 

Na czym polega ulga na zabytki


Ulga na zabytki, wprowadzona przez przepisy Polskiego Ładu, funkcjonuje od początku 2022 r. Przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków remontowych, prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych dotyczących zabytku oraz wydatku na nabycie zabytku. 

Ulga na zabytki umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty wydatków poniesionych na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytku (bez ograniczeń kwotowych) oraz
  • wydatku na nabycie zabytku do kwoty odpowiadającej iloczynowi: 500 zł x liczba metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Ulga jest skierowana do podatników PIT, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak skorzystać z ulgi w 2022 r.


Odliczenia wpłat na fundusz remontowy oraz wydatków na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały rzeczywiście poniesione. 

Odliczenie wydatków na nabycie zabytku powinno zostać dokonane w zeznaniu podatkowym za rok, w którym po raz pierwszy zostały poniesione wydatki na jakiekolwiek prace na rzecz danego zabytku. 

W przypadku gdy kwota rocznego dochodu jest niższa niż kwota odliczenia wydatków, można ją odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez sześć kolejnych lat.  

Co się zmieni 


W związku z nowelizacją przepisów ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu zasady stosowania ulgi zostaną zmienione. 

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie będą już mogli korzystać z ulgi na zabytki w stosunku do wydatków poniesionych na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku. Tym samym od 2023 r. podstawą odliczenia ulgi będą jedynie wydatki poniesione na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytku. 

Zmiana dotyczy także warunków odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym. Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac. Oznacza to, że skorzystać z ulgi będzie można dopiero po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich. 

Co z wydatkami poniesionymi w 2022 r.


Jak wynika z uzasadnienia, ustawa zachowuje prawa nabyte. Oznacza to, że podatnik, który dokonał zakupu zabytku nieruchomego do końca 2022 r. będzie mógł skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r., czyli na zasadach określonych na początku roku. Regulacja dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w 2022 r., tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym oraz na nabycie zabytku nieruchomego.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu