Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dofinansowanie dla pracowników z branż dotkniętych kryzysem

PrintMailRate-it

Wioleta Orłów-Łątka

23 listopada 2020 r.

 


19 listopada Sejm przyjął długo wyczekiwaną przez przedsiębiorców tzw. tarczę 6.0, zwaną także „tarczą branżową”.  Ustawa czeka na zatwierdzenie w Senacie, który ma się nią zająć 25 listopada. Wszystko wskazuje na to, że znaczna grupa przedsiębiorców w końcu doczeka się od rządu realnej pomocy.


Z proponowanych zmian na uwagę zasługuje przede wszystkim dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z branż dotkniętych kryzysem.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?  


O dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorca:


– prowadzący na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do niżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności w rejestrze przedsiębiorców (przykładowo):

  • PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 56.10.A Restauracje, foodtrucki i katering, puby i kawiarnie,
  • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  • 85.59.A – Nauka języków obcych,
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych, w tym hale sportowe, organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów,
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, np. kluby kulturystyczne i fitness,
  • 90.04.Z –Działalność obiektów kulturalnych,


– którego przychody w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.


Na jakich pracowników przysługuje dofinansowanie?


Dofinansowanie przysługuje nie tylko na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także na osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.
Co ważne „tarcza 6.0” nie wyłącza możliwości ubiegania się o dofinansowanie na pracowników, na których pracodawca otrzymał już wcześniej wsparcie na podstawie art. 15 g lub 15 gg Specustawy o COVID-19 z 2 marca 2020 r. (dofinansowanie do wynagrodzeń w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych).

 

 


Uwaga: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.


 

 

W jakiej wysokości i na jaki okres przysługuje dofinansowanie?


Dofinansowanie ma wynosić 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie mniej). Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przysługiwały osobom zatrudnionym co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. ok 15 500 zł).
Dofinansowanie ma przysługiwać na okres 3 miesięcy i wypłacane będzie w transzach miesięcznych. Jednakże projekt ustawy daje Radzie Ministrów możliwość przyznania w drodze rozporządzenia ponownej wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 


Gdzie, jak i kiedy ubiegać się o wsparcie?


Wnioski o dofinansowanie będą składane w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl do wojewódzkich urzędów pracy, właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 28 lutego 2021 r.
Przedsiębiorców zainteresowanych opisaną formą wsparcia już dziś zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Na ten moment możemy już badać spełnienie przesłanek do ubiegania się o pomoc, a także kompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, jak wykaz pracowników, czy oświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.


Zapewniamy, że ogromne doświadczenie jakie zdobyliśmy podczas wspierania klientów w ubieganiu się o dofinansowanie dla pracowników podczas „pierwszej fali” koronawirusa pozwoli nam sprawnie i skutecznie przeprowadzić Państwa przez proces pozyskiwania środków.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Prokop

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu