Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ministerstwo zapowiada zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Monika Spotowska

22 marca 2024


Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, na której zostały ogłoszone planowane zmiany w zakresie kalkulacji i płatności składki zdrowotnej od 2025 r. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców we wszystkich formach opodatkowania i polegać na znacznym uproszczeniu sposobu kalkulowania tej daniny.

Ministerstwo proponuje:


dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową


  • ​​stałą składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia;


dla przedsiębiorców rozliczających się tzw. podatkiem liniowym


  • stałą składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli dochód przedsiębiorcy nie przekracza 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;
  • oraz składkę kalkulowaną jako 4,9% od nadwyżki dochodu powyżej ww. progu;
  • przewidziano także możliwość płatności „zaliczek” na składkę zdrowotną w wysokości 1/12 dochodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym;


dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


  • stałą składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, jeżeli przychód przedsiębiorcy nie przekracza 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;
  • oraz składkę kalkulowaną jako 3,5% od nadwyżki przychodu powyżej wskazanego pułapu;


dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową


  • zryczałtowaną składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia.


W żadnej z form opodatkowania nie będzie możliwości odliczania składki zdrowotnej od PIT.

Zgodnie z prognozami na zmianach ma skorzystać blisko 93% przedsiębiorców. Większość przedsiębiorców będzie płacić składkę wynoszącą ok. 310 zł miesięcznie. Stracić mają najlepiej zarabiające osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów zewidencjowanych. 

Pod koniec roku, kiedy zapowiedzi Ministerstwa przyjmą zostaną już postać konkretnych przepisów prawnych, przedsiębiorców czeka ponowna analiza zasadności wyboru danej formy opodatkowania dochodów z prowadzonego biznesu.

Masz pytania dotyczące nadchodzących zmian? Skontaktuj się z nami.​​

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu