Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Stawki VAT UE

PrintMailRate-it

W lipcu 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie rozliczania VAT od transgranicznego handlu elektronicznego na rzecz osób fizycznych.

 

Modernizacja i uproszczenie podatku VAT w e-commerce pozwala prowadzić sprzedaż na odległość towarów i usług na rzecz osób fizycznych bez konieczności rejestrowania się w innych krajach UE. Podatek VAT od sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej w różnych krajach UE można rozliczać w deklaracji składanej w jednym kraju UE, tj. w tym, w którym podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach systemu VAT-OSS (One Stop Shop).


Sprzedawcy korzystający z VAT-OSS naliczają VAT według stawek obowiązujących w danym kraju konsumpcji. Podatki zapłacone przez korzystających z uproszczenia przedsiębiorców zostaną przekazane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji.

 

Jeszcze dalej idące uproszczenia przewiduje się dla podatników dokonujących sprzedaży za pośrednictwem elektronicznych platform sprzedażowych (interfejsów elektronicznych). Platforma, występująca tu w roli podatnika, przejmie na siebie obowiązek pobrania i rozliczenia kwoty należnego VAT.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty

Poniżej przedstawiamy informacje o wysokości VAT obowiązujących w różnych krajach UE:

 

 

​Kraj​Stawka podstawowa (%)​Stawka obniżona (%)​Podstawa prawna​Link do podstawy prawnej
​Austria​20

​10

13

19*

5

​§ 10, 28(52) UStG (AT)https://bit.ly/35RZf4A
​Belgium​21

​12

6

​§ 1 Koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van
de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en
de diensten bij die tarieven.
https://bit.ly/3h6GK1d
​Bulgaria​20​9§ 66 Zakon za DDShttps://bit.ly/3ddk2DE
​Cyprus​19

​9

5

​§§ 17-18A Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 2000 (95(I)/2000)https://bit.ly/35QNuLz
​Czech Republic​21

​15

10

​§ 48 Zakon o DPHhttps://bit.ly/3jbXzdT
​Germany​19​7​§ 12 UStG (DE)https://bit.ly/3gSmfGU
​Denmark​25​n/d​§ 33 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)https://bit.ly/3x8ZynH
​Estonia​20​9​§15 KMShttps://bit.ly/3xRwf94
​Greece​24

​13

6

​§21, 68 Νόμος ν. 2859/2000https://bit.ly/3xPJXcq
​Spain​21

​10

4

​§90-91 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.https://bit.ly/2T8kLPz
​Finland​24

​14

10

​§ 84-85b ALVhttps://bit.ly/3qnQFDY
​France​20

​10

5,5

2,1

​Articles 278-0 - 281 nonies Code général des impôtshttps://bit.ly/3h24kfP
​Croatia​25

​13

5

​§ 38 Zakon o porezu na dodanu vrijednosthttps://bit.ly/3x0ZpCw
​Hungary​27

​18

5

​§ 82 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adórólhttps://bit.ly/3qmCqiQ
​Ireland​23

​13,5

9

4,8

​§ 46 VALUE-ADDED TAX CONSOLIDATION ACT 2010https://bit.ly/2Sr9mu1
​Italy​22

​10

5

4

​§ 16 Testo Unico IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)https://bit.ly/2UBiPzE
​Lithuania​21

​9

5

​§ 2(32), §19 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAShttps://bit.ly/3hawQMq
​Luxembourg​17

​14

8

3

​§ 39 LOI modifiée DU 12 FEVRIER 1979https://bit.ly/3h2D4xC
​Latvia​21

​12

5

​§ 41 Pievienotās vērtības nodokļa likumshttps://bit.ly/35QSqA5
​Malta​18

​7

5

​§ 19(1) VALUE ADDED TAX ACThttps://bit.ly/3h5Z4Yl
​Netherlands​21​9​§ 9 Wet op de omzetbelasting 1968https://bit.ly/3qqFkTD
​Portugal**​23

​13

6

​§ 18 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentadohttps://bit.ly/3gROCVw
​Romania​19

​9

5

​§ 291 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalhttps://bit.ly/2SpA6Lh
​Sweden​25

​12

6

​7 kap. 1 §  Mervärdesskattelag (1994:200)https://bit.ly/3xMRfgU
​Slovenia​22

​9,5

5

​41. člen Zakon o davku na dodano vrednosthttps://bit.ly/3gW6EpW
​Slovakia​20​10​§ 27 Zákon o dani z pridanej hodnotyhttps://bit.ly/2Ut559U

* Stawka 19% obowiązuje tylko w przypadku opodatkowania obrotów przedsiębiorców mających siedzibę w regionach Jungholz i Mittelberg.

** W regionach Madeira i Azory obowiązują inne stawki podatku VAT.

 

 

 

Deutschland Weltweit Search Menu