Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podział i przekształcenia spółek

PrintMailRate-it
Doradztwo prawne w zakresie podziałów kierujemy do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) zamierzających dokonać podziału na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Doradztwo prawne w zakresie przekształceń kierujemy do spółek kapitałowych i osobowych zamierzających dokonać przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego.

Oferujemy również wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG – w procesie przekształcenia w spółkę kapitałową.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

W zależności od celu podziału i specyfiki spółki wskażemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie oraz pomożemy dopełnić formalności związanych z podziałem.


Podział i przekształcenia spółki – doradztwo prawne


Zmiana formy prawnej w związku z przekształceniem spółki jest złożonym procesem, który skutkuje konsekwencjami w wielu obszarach prawnych, a także powoduje implikacje finansowe.

Nasze doradztwo obejmuje wieloaspektową analizę następstw i umożliwia wybór docelowej formy prawnej, która pozwoli osiągać zamierzone cele gospodarcze oraz zminimalizować ryzyko. Otrzymasz również wsparcie w dopełnieniu formalności niezbędnych przy zmianie formy prawnej.

Możesz dodatkowo zlecić sporządzenie lub badanie planu podziału/przekształcenia, korzystając z doradztwa rachunkowego lub usług poświadczających biegłego rewidenta.

Podział i przekształcenia spółki – usługi


 • analiza skutków i ryzyka prawnego podziału albo przekształcenia spółki,
 • doradztwo w wyborze docelowej formy prawnej,
 • sporządzenie planu przekształcenia/podziału,
 • sporządzenie wszelkich umów, uchwał organów spółki i innych dokumentów związanych z przekształceniem/podziałem,
 • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Podział i przekształcenie spółki mogą wynikać z różnych powodów. Do jednych z najczęstszych motywacji można zaliczyć różne wizje wspólników na temat dalszej działalności przedsiębiorstwa lub chęć wydzielenia części nowego rodzaju działalności, by zachować większą stabilność i zmniejszyć ryzyko. W Rödl & Partner wspieramy klientów w podejmowaniu ważnych biznesowych decyzji: analizujemy ryzyko i skutki planowanych działań, doradzamy w zakresie form prawnych działalności, tworzymy umowy i niezbędną dokumentację, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach rejestrowych. 

Przekształcenie spółki w efekcie zmierza do zmiany jej formy prawnej przy zachowaniu ciągłości i kontynuacji. To, jakie spółki handlowe mogą być przekształcone mówi m.in. art. 551 Kodeksu spółek handlowych. Prawo określa także procedury przekształcania spółek (art. 556. KSH).

Do przekształcenia spółki wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, a w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną – wraz z opinią biegłego rewidenta;
 • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
 • powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Nasi eksperci wspierają wspólników w przygotowaniu planu przekształcenia zgodnie z wytycznymi KSH. Dbają, by zawrzeć w nim wartość bilansową majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, a także określić wartości udziałów/akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym. Sporządzają projekty uchwał, umów i/lub statutów przekształconej spółki, wyceniają majątek przekształcanej spółki, a także służą wsparciem w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 

Podział spółki to przeniesienie majątku istniejącej spółki na inne lub nowo powstałe. Kodeks spółek handlowych określa sposoby podziału spółek (art. 529):
 
Podział może być dokonany:

 • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
 • przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez zawiązanie nowych spółek);
 • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących i nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
 • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązanych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez wydzielenie);
 • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona (podział przez wyodrębnienie).

Warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów w zakresie podziału spółki. Znajdziesz tu nie tylko wsparcie prawne, ale także doradców rachunkowych i biegłych rewidentów. Z nami będziesz miał pewność, że podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie zapomnisz złożyć niezbędnej dokumentacji. Korzystając z wiedzy fachowców, zaoszczędzisz sporo czasu i unikniesz wielu stresujących sytuacji nie tylko w czasie podziału spółki, ale również w późniejszym etapie działalności.
Deutschland Weltweit Search Menu