Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Fuzje i przejęcia – transakcje M&A

PrintMailRate-it

Doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć kierujemy do spółek kapitałowych i osobowych zamierzających połączyć się z inną spółką (lub spółkami) prawa handlowego albo przejąć inne przedsiębiorstwo (także w formie share deal lub asset deal).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Łączenie się spółek lub przejęcia przedsiębiorstw rodzą skutki prawne i podatkowe rzutujące na dalszy kształt przedsiębiorstwa i stabilność jego pozycji. Kluczowe jest zapewnienie formalnej poprawności ich przebiegu, a także uwzględnienie konsekwencji prawnych i ekonomicznych w kontekście obecnych i przyszłych warunków rynkowych.


Nasze doradztwo transakcyjne przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe oraz minimalizuje ryzyko, dzięki czemu pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych lub finansowych. Dzięki temu możesz skoncentrować się na celu, jakim jest jak największa opłacalność przedsięwzięcia, i realizować go bez zakłóceń oraz zbędnych opóźnień.

Podczas procesu łączenia spółek nasi radcy prawni i adwokaci bezpośrednio współpracują z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami, dzięki czemu jesteśmy w stanie uwzględnić skutki prawne, podatkowe i ekonomiczne każdej transakcji.

Transakcje M&A – doradztwo prawne

  • analiza skutków i ryzyka prawnego połączenia lub przejęcia,
  • sporządzenie planu połączenia,
  • sporządzenie wszelkich umów, uchwał organów spółki i innych dokumentów związanych z połączeniem lub przejęciem,
  • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed KRS.


 

 


Deutschland Weltweit Search Menu