Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Fuzje i przejęcia – transakcje M&A

PrintMailRate-it

Doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć kierujemy do spółek kapitałowych i osobowych zamierzających połączyć się z inną spółką (lub spółkami) prawa handlowego albo przejąć inne przedsiębiorstwo (także w formie share deal lub asset deal).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Łączenie się spółek lub przejęcia przedsiębiorstw rodzą skutki prawne i podatkowe rzutujące na dalszy kształt przedsiębiorstwa i stabilność jego pozycji. Kluczowe jest zapewnienie formalnej poprawności ich przebiegu, a także uwzględnienie konsekwencji prawnych i ekonomicznych w kontekście obecnych i przyszłych warunków rynkowych.


Nasze doradztwo transakcyjne przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo prawne i podatkowe oraz minimalizuje ryzyko, dzięki czemu pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych lub finansowych. Dzięki temu możesz skoncentrować się na celu, jakim jest jak największa opłacalność przedsięwzięcia, i realizować go bez zakłóceń oraz zbędnych opóźnień.

Transakcje M&A – doradztwo prawne

  • analiza skutków i ryzyka prawnego połączenia lub przejęcia,
  • sporządzenie planu połączenia,
  • sporządzenie wszelkich umów, uchwał organów spółki i innych dokumentów związanych z połączeniem lub przejęciem,
  • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed KRS.

Podczas procesu łączenia spółek nasi radcy prawni i adwokaci bezpośrednio współpracują z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami, dzięki czemu jesteśmy w stanie uwzględnić skutki prawne, podatkowe i ekonomiczne każdej transakcji.

​M&A (Mergers and Acquisitions – fuzje i przejęcia) to zazwyczaj skomplikowane, czasochłonne i wieloetapowe procesy, w których wparcie prawne jest niezbędne. Fuzje i przejęcia przeprowadzane są, by zwiększyć potencjał gospodarczy lub geograficzny firmy, pozyskać nowe zasoby technologiczne lub osobowe, dotrzeć do nowej grupy klientów, poszerzyć lub uzupełnić własną ofertę, zoptymalizować podatki, czy uprościć proces zarządzania. Transakcje związane z fuzjami lub przejęciami spółek skutkują zatem zmianami w strukturach przedsiębiorstwa: zarówno personalnymi, jak i kapitałowymi i organizacyjnymi. Dlatego tak istotne jest, by w całym procesie zadbać o poprawność formalną i mieć pełną świadomość skutków prawnych i ekonomicznych podejmowanych działań.

Nasi eksperci analizują skutki i ryzyka związane z połączeniami lub przejęciami, wspierają w sporządzaniu planu działania, przygotowują umowy i wszelkie niezbędne dokumenty, reprezentują także klientów w postępowaniach rejestrowych. Dzięki wsparciu specjalistów naszej firmy masz gwarancję, że łączenie lub przejęcie przedsiębiorstw przebiegnie sprawnie i zgodnie z prawem. Będziesz także dobrze przygotowany do podejmowania decyzji, unikniesz błędów formalnych i kłopotów w przyszłości, a nowa spółka będzie przynosić oczekiwane korzyści. 
Deutschland Weltweit Search Menu