Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Fuzje i przejęcia – transakcje M&A

PrintMailRate-it

Doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć skierowane jest do przedsiębiorców działających w formie spółek kapitałowych i osobowych, zamierzających dokonać połączenia z inną spółką (lub spółkami) prawa handlowego albo przejąć inne przedsiębiorstwo (także w formie tzw. share deal lub asset deal).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Łączenie się spółek lub przejęcia przedsiębiorstw rodzą wielopłaszczyznowe skutki prawne i podatkowe, rzutujące na dalszy kształt przedsiębiorstwa i stabilność jego pozycji. Kluczowe dla realizacji procesu fuzji i przejęć jest zapewnienie formalnej poprawności ich przebiegu, a także uwzględnienie konsekwencji prawnych i ekonomicznych w kontekście obecnych i przyszłych warunków rynkowych.

 

Fachowe doradztwo transakcyjne Rödl & Partner służy przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i podatkowego oraz minimalizacji ryzyka, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych lub finansowych. Dzięki temu mogą Państwo skoncentrować się na celu, jakim jest jak największa opłacalność przedsięwzięcia i realizować go bez zakłóceń oraz zbędnych opóźnień.


Specjalistów Rödl & Partner wyróżnia wieloletnie doświadczenie i liczne projekty w zakresie fuzji i przejęć zrealizowane na całym świecie. Podczas procesu łączenia spółek radcy prawni i adwokaci bezpośrednio współpracują z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Dzięki takiej wielopłaszczyznowej współpracy jesteśmy w stanie uwzględnić skutki prawne, podatkowe i ekonomiczne każdej transakcji.
Klienci Rödl & Partner mogą również zlecić sporządzenie planu połączenia lub jego badanie. Sześć lokalizacji w Polsce oraz ponad 100 biur na całym świecie zapewnia efektywną obsługę połączeń nie tylko krajowych, ale również transgranicznych. 
​Doradztwo prawne w zakresie transakcji M&A:

 

  • analiza skutków i ryzyka prawnego połączenia lub przejęcia,
  • sporządzenie planu połączenia,
  • sporządzenie wszelkich umów, uchwał organów spółki i innych dokumentów związanych z połączeniem lub przejęciem,
  • sporządzenie dokumentów rejestracyjnych i reprezentację w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

 

 

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 244 00 26

Wyślij zapytanie

Profil

 Pozostańmy w kontakcie

 

Deutschland Weltweit Search Menu