Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska

PrintMailRate-it
Doradztwo związane z ochroną środowiska dotyczy inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Polecamy je w szczególności podmiotom planującym inwestycję obejmującą budowę instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii OZE.

Z naszym wsparciem będziesz mógł ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko, poznać wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska, które są konieczne do spełnienia w związku z realizacją przedsięwzięcia, a także skorzystać z naszego doświadczenia w reprezentacji przed organami administracji publicznej wydającymi pozwolenia lub zezwolenia środowiskowe.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Ochrona środowiska – doradztwo prawne


Zapewnimy Ci fachowe wsparcie w zakresie zidentyfikowania i oceny ryzyk prawnych związanych z planowanym przedsięwzięciem i jego wpływu na środowisko.

Towarzyszymy Ci na każdym etapie inwestycji, począwszy od oceny środowiskowej, poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, aż do ostatecznego uzyskania przez Twoją inwestycję gotowości do pełnej operacyjności i działania.

Ochrona środowiska – usługi


  • przygotowanie raportu z oceny ryzyk prawnych związanych z inwestycją w zakresie jej wpływu na środowisko,
  • przygotowanie bądź wsparcie w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych pomiarów i wskaźników oceniających wpływ inwestycji na środowisko,
  • przygotowanie bądź wsparcie w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownych zezwoleń, zgód lub upoważnień od właściwych organów, a także w uzyskaniu stosownych decyzji środowiskowych, w tym pozwoleń zintegrowanych.

​Doradztwo środowiskowe to ważny element w podejmowaniu decyzji o inwestycji. Z Rödl & Partner nie tylko będziesz mógł zapoznać się z potencjalnym ryzykiem Twojej inwestycji na środowisko, ale również otrzymasz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, pozyskaniu zezwoleń. Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska prowadzona przez Rödl & Partner pozwala naszym klientom działać zgodnie z obowiązującymi ekologicznymi wytycznymi i z myślą o przyszłości.
Deutschland Weltweit Search Menu