Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rejestracja znaku towarowego

PrintMailRate-it

Znak towarowy to symbol, który identyfikuje markę i wyróżnia firmę spośród konkurencji.


Rejestracja znaku towarowego umożliwia jego ochronę i rozwój, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy i reputacji marki.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty

Dlaczego warto chronić znaki towarowe?


Oznaczenia, którymi przedsiębiorcy posługują się dla odróżnienia swoich towarów i usług, podlegają pod pewnymi warunkami ochronie prawnej na poziomie krajowym lub unijnym. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu przez przedsiębiorstwo z własnych oznaczeń pozwala na uniknięcie ryzyk prawnych i podatkowych. Podobnie tych samych ryzyk pozwala uniknąć odpowiednie zabezpieczenie używania we własnej działalności oznaczeń należących do innych podmiotów (w tym także innych spółek z tej samej grupy kapitałowej). Z kolei odpowiednia ochrona może nieść za sobą szereg korzyści – prawnych, podatkowych i ekonomicznych. 
W ramach doradztwa prawno-podatkowego Rödl & Partner oferuje:
  • identyfikację powyższych ryzyk i korzyści; 
  • wsparcie w procesie ochrony własnych znaków towarowych (ZT) lub w zapewnieniu bezpieczeństwa w korzystaniu z cudzych oznaczeń.

Ochrona własnego ZT polega w pierwszej kolejności na jego rejestracji.
Zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z cudzego ZT polega przede wszystkim na umownym uregulowaniu zasad, na których to korzystanie ma się odbywać.

Jak możemy pomóc?


Rödl & Partner oferuje pomoc – z uwzględnieniem specyfiki i zakresu terytorialnego działalności naszych Klientów:

  • w ustaleniu, czy dany znak towarowy może podlegać rejestracji;
  • w weryfikacji ryzyk podatkowych, związanych z używaniem niezarejestrowanych oznaczeń;
  • w weryfikacji korzyści podatkowych związanych z rejestracją ZT;
  • w dokonaniu wszystkich czynności koniecznych do zastrzeżenia ZT na poziomie krajowym/unijnym;
  • w weryfikacji ryzyk podatkowych i prawnych, związanych z korzystaniem z cudzych ZT na dotychczasowych zasadach;
  • w weryfikacji skali korzyści podatkowych związanych z uregulowaniem sposobu korzystania z cudzych ZT i oznaczeń;
  • w sporządzeniu wymaganych prawem umów (licencyjnych).

Deutschland Weltweit Search Menu