Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rejestracja znaku towarowego

PrintMailRate-it

Znaki towarowe pozwalają zidentyfikować produkt i skojarzyć z jego sprzedawcą. Jest to symbol identyfikujący markę i wyróżniający firmę spośród konkurencji (m.in. nazwa spółki, rysunek, ornament, opakowanie, sygnał dźwiękowy). Rejestracja znaku umożliwia jego ochronę i rozwój, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy i reputacji marki.

 

 

Czy Twoja firma jest odpowiednio chroniona? 

 

 

Odpowiednie zastrzeżenie znaku towarowego jest zabezpieczeniem przed nieuczciwą konkurencją i pozwala firmie uniknąć negatywnych konsekwencji majątkowych oraz strat wizerunkowych. Znak jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa, na korzystanie z niego można udzielać np. odpłatnych licencji.

 

Dowiedz się więcej o negatywnych konsekwencjach braku zastrzeżenia znaku » 

 

Rödl & Partner oferuje pomoc w ustaleniu czy dany znak towarowy można zarejestrować, a następnie dokonać wszystkich czynności związanych z jego zastrzeżeniem.

 

Procedura rejestracji znaku towarowego:

 

 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym z możliwością jego przedłużenia.

 

Zarejestruj znak towarowy z Rödl & Partner:

 

  

 

 Oferujemy dodatkowe wsparcie dotyczące:

 

  • stałej obsługi prawnej w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej,
  • prowadzenia spraw w zakresie naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych,
  • przygotowania opinii prawnych,
  • przygotowania umów licencyjnych,
  • tworzenia regulaminów korzystania ze znaków towarowych.

 

W przypadku zainteresowania tematem zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania.

Deutschland Weltweit Search Menu