Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ochrona środowiska

PrintMailRate-it

​Z uwagi na coraz bardziej rozbudowane prawodawstwo krajowe oraz unijne praktycznie każda działalność gospodarcza podlega obowiązkom środowiskowym. 


Zidentyfikowanie tych obowiązków jest kluczowym elementem w prowadzeniu działalności, ponieważ nieświadomość obowiązujących przepisów może skutkować dotkliwymi konsekwencjami dla podmiotów korzystających ze środowiska.

Weryfikacja obowiązków środowiskowych wymaga analizy konkretnego przypadku, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Wymogi, nakazy czy zakazy mogą często decydować o opłacalności danej inwestycji. Pomożemy Ci podjąć właściwe decyzje związane z planowanymi działaniami.

Gwarantujemy dopasowanie działań zgodnie z interesem Twojej firmy do aktualnych wymogów prawnych obowiązujących w Polsce, w Unii Europejskiej i na całym świecie.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty

​Ochrona środowiska – doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców


W ramach doradztwa prawnego związanego z ochroną środowiska wesprzemy Cię w zakresie:

  • weryfikacji i analizy obowiązków środowiskowych, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami, sprzętem elektro, baterii i akumulatorów;
  • weryfikacji podlegania obowiązkowi wpisu do rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz opłat środowiskowych w związku z korzystaniem ze środowiska;
  • rejestracji w BDO oraz obsługi tego rejestru, w tym w prowadzeniu ewidencji (Kart Przekazania Odpadów, Kart Ewidencji Odpadów);
  • przygotowywania procedur środowiskowych; 
  • umów zawieranych z organizacjami odzysku oraz umów w zakresie gospodarowania odpadami;
  • przeprowadzenia audytu środowiskowego, w szczególności w obszarach emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, hałasu, gospodarki odpadami, opakowaniami, sprzętem elektro, baterii i akumulatorów, gospodarki m.in. olejami, preparatami smarowymi, oponami;
  • sprawozdawczości i przygotowywaniu danych do sprawozdań i wyliczeniu wysokości opłat środowiskowych; 
  • weryfikacji obowiązku i rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE);
  • przeprowadzenia szkoleń w obszarze ochrony środowiska (ogólnych lub dedykowanych konkretnej branży/zakładowi).


Deutschland Weltweit Search Menu