Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​Doradztwo dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych kierujemy do przedsiębiorców dokonujących transakcji gospodarczych, w szczególności związanych z finansowaniem biznesu (np. zawarcie umowy pożyczki, podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie dopłat do spółki przez wspólników i inne).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Podatkek od czynności cywilnoprawnych (PCC) –​ doradztwo podatkowe

 

Świadczymy doradztwo ukierunkowane na osiągnięcie zamierzonego efektu gospodarczego przy jednoczesnym zoptymalizowaniu konsekwencji podatkowych. Oferujemy również wsparcie dla klientów indywidualnych, zawierających umowy skutkujące obowiązkiem rozliczenia podatku PCC (np. umowy sprzedaży czy zamiany rzeczy i praw majątkowych).


Gwarantujemy prawidłowe wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży czy pożyczki) i dokonywania operacji gospodarczych, których podstawę stanowi Kodeks spółek handlowych (np. podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie dopłat do spółki przez wspólników) doradca podatkowy, współpracując z radcą prawnym lub adwokatem, każdorazowo weryfikuje dla Ciebie obowiązek, termin i sposób rozliczenia PCC i wskazuje możliwości optymalizacyjne.


Oferujemy wsparcie doradców podatkowych, którzy posiadają bogate doświadczenie w podatkowym zabezpieczaniu transakcji skutkujących powinnością rozliczenia PCC oraz wypracowywaniu mechanizmów optymalizacyjnych.

​Podatkek od czynności cywilnoprawnych (PCC) –​ nasze usługi​

 

  • bieżące konsultacje w sprawach podatkowych (również telefoniczne),
  • wsparcie w zakresie identyfikacji zdarzeń skutkujących obowiązkiem rozliczenia PCC, doradztwo w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, określania podstawy opodatkowania, wysokości zobowiązania podatkowego oraz podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzanie i analiza umów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
  • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie możliwości optymalizacyjnych.​


​Podatek od czynności cywilnoprawnych z zasady dotyczy tych podmiotów, których nie obejmuje podatek VAT. Dotyczy m.in. umów sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanawiania hipoteki, umowy spółki czy ustanowienia odpłatnego użytkowania.

Podatnik zobowiązany jest samodzielnie obliczyć wysokość podatku PCC, dlatego by uniknąć błędów warto skorzystać ze wsparcia naszych specjalistów, którzy pomogą Ci prawidłowo wypełnić deklarację podatkową. Przenalizujemy Twoją sytuację prawną i sprawdzimy również, czy nie przysługuje Ci zwrot podatku. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc. 
Deutschland Weltweit Search Menu