Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kontrola ksiąg rachunkowych i finansowych firmy

PrintMailRate-it

Regularne przeprowadzanie kontroli ksiąg w firmie pozwala mieć pewność zgodności ksiąg z ogółem przepisów i uniknąć ewentualnych konsekwencji nieprawidłowości księgowych. Zewnętrzny nadzór księgowy gwarantuje stałą, kompetentną i obiektywną weryfikację. Dla Twoich pracowników nadzór księgowy to również wsparcie merytoryczne w nietypowych i skomplikowanych przypadkach.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Pracujemy na podstawie zasad ciągłego doskonalenia Lean Management. Dlatego, świadcząc usługę nadzoru księgowego, dodatkowo zwracamy uwagę na usprawnianie procesów księgowych w firmie klienta.

 

Kontrola prawidłowości ksiąg spółek


Zakres nadzoru księgowego jest każdorazowo ustalany z klientem i dopasowywany do jego potrzeb. Może zaczynać się od wsparcia przy tworzeniu sprawozdań, pomocy w zbudowaniu polityki rachunkowości w firmie lub dotyczyć jedynie comiesięcznego przeglądu ksiąg w siedzibie klienta i weryfikacji księgowań.

Współpraca w ramach nadzoru księgowego obejmuje:

  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • weryfikację ksiąg rachunkowych,
  • pomoc w przygotowywaniu lub sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej: deklaracji i sprawozdań finansowych,
  • konsultacje i doradztwo księgowe,
  • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP),
  • udzielanie pomocy i wyjaśnień.

​Zewnętrzny nadzór księgowy to rozwiązanie dla firm, które na bieżąco chcą monitorować swoje działania księgowe i wprowadzać cyklicznie usprawnienia w swojej działalności. Nasi eksperci wspierają klientów w zakresie merytorycznym i pomagają w rozwiązaniu niestandardowych problemów. Częsta kontrola ksiąg rachunkowych firmy zwiększa bezpieczeństwo i pozwala bardziej skupić się na aspektach generujących zysk przedsiębiorstwa.
Deutschland Weltweit Search Menu