Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PrintMailRate-it

Oddelegowanie pracownika za granicę najczęściej zdarza się w przedsiębiorstwach działających w wielu lokalizacjach, często na skalę międzynarodową. Muszą one elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi i zmieniać określone w umowie pracownika miejsce pracy. Jeśli prowadzisz takie przedsiębiorstwo, z myślą o Tobie stworzyliśmy usługę rozliczania oddelegowanych pracowników.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

W Polsce rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę jest złożonym i skomplikowanym zadaniem. Łączy zagadnienia płac, podatków, ubezpieczeń i prawa pracy. Zlecając je Rödl & Partner, specjalistom z wieloletnim doświadczeniem, zyskujesz pewność poprawności rozliczenia. Nie musisz obawiać się niewystarczających kompetencji swoich pracowników ani skutków nieprawidłowości. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą przepisy i zadbają o niezbędną dokumentację i rozliczenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze płac dla międzynarodowych przedsiębiorstw, w Rödl & Partner w Polsce dysponujemy praktyczną wiedzą. Wiemy, jak prawidłowo rozliczać oddelegowanych pracowników. Jako nasz klient możesz skorzystać z doradztwa prawnego w zakresie oddelegowania pracownika za granicę.

​Rozliczanie oddelegowanego pracownika


Delegacja i oddelegowanie to dwa różne pojęcia i nie możemy używać ich zamiennie. Delegacja ma charakter jednorazowy i jest podróżą służbową pracownika w ramach obowiązków pracowniczych, a za jej czas pracownikowi przysługuje dieta. Jej rozliczenie ma inną formę niż w przypadku oddelegowanych pracowników.

O oddelegowaniu pracownika mówimy wtedy, gdy z woli pracodawcy następuje zmiana dotychczasowego miejsca świadczenia pracy zapisanego w umowie o pracę. Dla pracodawcy wiąże się to z koniecznością właściwego rozliczenia pracownika – jego podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nieprawidłowe rozliczenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą może mieć konsekwencje w zakresie PIT i ZUS. Oddelegowanych pracowników dotyczą w tej kwestii inne zasady niż pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w Polsce. W przypadku oddelegowania pracownika za granicę i wypłaty wynagrodzenia w obcej walucie istotne jest także prowadzenie rozliczeń według poprawnie przyjętego kursu walutowego. Pracodawca musi więc mieć wiedzę na temat prawa i norm obowiązujących w danym państwie lub najbezpieczniej, zlecić rozliczenie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą specjalistom. 
Deutschland Weltweit Search Menu