Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt kadrowy

PrintMailRate-it

Audyt kadrowy to usługa dla Ciebie, jeśli chcesz zyskać pewność, że wypełniasz obowiązki wobec pracowników i urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Przeprowadzenie audytu kadrowego w Polsce daje pewność zgodności prowadzonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami, pozwala również na bieżącą korektę ewentualnych nieprawidłowości. Zapewnia więc sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, uporządkowuje dokumentację i pracę, a także niweluje stres w przypadku ewentualnej kontroli, pozwala wprowadzić działania naprawcze. 

To przydatne rozwiązanie w przypadku zmiany usługodawcy prowadzącego kadry dla Twojej firmy lub po prostu chęci weryfikacji pracy zatrudnionych kadrowych.
Audyt kadrowy polega na weryfikacji dokumentów, obejmującej kwestie:

  • kompletności i prawidłowości akt osobowych, istniejących regulaminów pracy i wynagrodzeń,
  • treści umów o pracę, umów cywilno-prawnych, legalności zatrudnienia, czasu pracy, urlopów, funduszu socjalnego, rozrachunków z urzędami (US, ZUS).​


Audyt kadrowo-płacowy


W Rödl & Partner bardzo wysoko stawiamy poprzeczkę oczekiwań co do kompetencji pracowników w zespole kadr i płac. Audyt kadrowy przeprowadzany jest przez naszych specjalistów, którzy mają wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia i kontroli kadr dla międzynarodowych przedsiębiorstw.


Zlecenie audytu kadrowego firmie zewnętrznej pozwala na rzetelną i obiektywną ocenę działań w danym przedsiębiorstwie. Niejednokrotnie wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego skutkują dotkliwymi konsekwencjami dla firm, których można byłoby uniknąć przeprowadzając audyt HR. Specjaliści Rödl & Partner badają udostępnioną dokumentację i wskazują nieprawidłowości, obszary wymagające korekty, a także zgodnie z najnowszą wiedzą sugerują działania naprawcze. Wspierają także firmy w optymalizacji procedur dotyczących obsługi pracowników. 

Audyt kadrowy może być przeprowadzony zarówno w małej firmie posiadającej własny dział kadr, jak i dużym przedsiębiorstwie korzystającym z outsourcingu usług. Może być stałym, regularnym elementem działania firmy, który będzie weryfikował poprawność procesów i dokumentacji, jak również przeprowadzany doraźnie np. przed spodziewaną kontrolą. Niewątpliwie regularność audytu kadr przyczynia się do ciągłego polepszania działalności firmy i szybkiej reakcji na istniejące lub potencjalne nieprawidłowości. 
Deutschland Weltweit Search Menu