Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sprawozdawczość finansowa – KSRF, MSSF, MSR, HGB, US GAAP

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​Usługi związane ze sprawozdawczością finansową zostały zaprojektowane z myślą o międzynarodowych firmach, które prowadzą sprawozdawczość finansową na poziomie krajowym w spółkach zależnych i muszą ją integrować z księgami spółki matki.


​​Usługa sprawozdawczości finansowej polega na tworzeniu sprawozdań w oparciu o standardy rachunkowości obowiązujące na rynku międzynarodowym (MSSF/MSR), polskim (KSRF), niemieckim (HGB) i amerykańskim (US GAAP), zależnie od potrzeb danej firmy. 

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

 dla kogo

​Ofertę związaną ze sprawozdawczością finansową kierujemy do podmiotów stosujących różne standardy sprawozdawcze, między innymi:
  • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF),
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF/MSR),
  • Niemieckie Standardy Sprawozdawczości Finansowej (HGB),
  • Amerykańskie Standardy Sprawozdawczości Finansowej (US GAAP).


Korzyści

  • pewność otrzymania kompletu sprawozdań sporządzonych według jednolitych standardów, 
  • gwarancja adekwatności i porównywalności sprawozdań na poziomie międzynarodowym.

 nasze doświadczenie

  • ​Wszystkie zespoły audytorskie Rödl & Partner na świecie posiadają doświadczenie w zakresie badania i przygotowywania sprawozdań w oparciu o księgi rachunkowe według HGB, MSSF i US GAAP. 
  • Posiadamy również doświadczenie w przeprowadzaniu audytu grupowych pakietów sprawozdawczych. 
  • Osoby zaangażowane w realizację zlecenia znają biegle język niemiecki lub angielski.

Od ponad trzydziestu lat specjalizujemy się w usługach audytorskich dla spółek z udziałem zagranicznym, dzięki czemu jesteśmy kompetentnym i sprawdzonym partnerem opracowującym i badającym sprawozdania finansowe w skali międzynarodowej. 

W praktyce, nieodłączną częścią realizacji każdego zlecenia jest przygotowanie sprawozdań dla zagranicznej spółki macierzystej, w języku niemieckim lub angielskim.
​Prawidłowo skonstruowane sprawozdanie finansowe to klucz do pełnego zrozumienia prowadzonego biznesu, jego ograniczeń, ryzyk i możliwości związanych z zagranicznymi inwestycjami.


Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej (MSSF) to szereg zasad i wymogów, z którymi nie musisz umieć radzić sobie samodzielnie. Nasz zespół ekspertów ma bogate doświadczenie w zakresie MSSF i zadba o wszystko co niezbędne w tym zakresie dla Twojego biznesu. W Rödl & Partner znajdziesz nie tylko specjalistów od MSFF. Wspieramy naszych klientów również w zakresie GAAP, czyli rachunkowości powszechnie uznawanej w USA. Jesteśmy również ekspertami w obszarze niemieckich standardów rachunkowości (HGB). Międzynarodowy charakter naszej działalności daje Ci gwarancję, że z powodzeniem spełnisz rachunkowe wymogi innych krajów, a Twoje sprawy zawsze zostaną oddane w ręce praktyków.
Deutschland Weltweit Search Menu