Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Badania sprawozdań finansowych

PrintMailRate-it

Badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych to usługa skierowana do wszystkich podmiotów (spółki matki, udziałowcy, spółki rodzinne), które mają obowiązek przeprowadzania badania sprawozdania finansowego a szczególnie do spółek o międzynarodowym zasięgu, w oddziałach zlokalizowanych w różnych krajach świata, które poszukują audytora o tak samo szerokim zasięgu działania.


Nasza oferta skierowana jest również do spółek giełdowych oraz podmiotów ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do obrotu publicznego. Zapytaj nas o szczegóły oferty!

 • Nasi biegli rewidenci przygotowani są do pracy według Krajowych Standardów Rewizji Finansowej (KSRF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF).
 • Posiadają aktualną, praktyczną wiedzę na temat standardów obowiązujących w Niemczech, USA i innych krajach na świecie,
 • W skali międzynarodowej realizujemy usługi w ścisłej współpracy z naszymi lokalnymi ekspertami. 
 • Wszyscy audytorzy pracują według zasad etyki biegłych rewidentów IFAC (International Federation of Accountants).
 • Wyróznia nas globalne podejście do audytu. Dzięki wieloletniej współpracy z firmami z różnych branż bez obaw podejmujemy się zleceń o wysokim stopniu trudności.

​Badanie i przegląd sprawozdań finansowych przeprowadzamy według:

 • IAS/IFRS (międzynarodowe standardy rachunkowości – MSR/międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej – MSSF),
 • US GAAP (amerykańskie standardy rachunkowości),
 • HGB (niemieckie prawo bilansowe),
 • Krajowych Standardów Rachunkowości.

 

badanie lub przegląd sprawozdania finansowego opiera się na analizie:

     • dokumentów,
   • trendów,
   • zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w spółkach.
​Badanie sprawozdań finansowych jest procesem złożonym i wieloetapowym, który w efekcie pozwala na przedstawienie pełnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyzwań i możliwości, które stoją przed firmą.
Standardy badania obowiązujące globalnie w Rödl & Partner pozwalają zapewnić jednakowo wysoki standard usług audytorskich we wszystkich lokalizacjach. Te same metody i podejście do pracy w każdym z oddziałów na świecie dają szybkość działania oraz dokładność i spójność przeprowadzanych badań.
Deutschland Weltweit Search Menu