Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Doradztwo rachunkowe

PrintMailRate-it

​Pomagamy firmom poprawić efektywność zarządzania poprzez zmianę organizacji systemu rachunkowości. Właściwa organizacja systemu rachunkowości pozwala na efektywne zarządzanie i płynne dostosowywanie się do stale zmieniających się warunków rynkowych. Z doradztwa rachunkowego korzystają przedsiębiorcy planujący fuzję, przekształcenie lub podział

 

Dzięki wprowadzeniu zmian opartych na analizie procesów księgowych uzyskasz ujednolicone standardy księgowe w całej grupie kapitałowej. Uwzględniamy specyfikę lokalnych przepisów dotyczących rachunkowości. Gwarantuje to zgodność z prawem krajowym w poszczególnych spółkach. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym zmianom, osiągniesz większą szybkość pozyskiwania informacji zarządczych w skali całej grupy.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

 co oferujemy

 • ​kompleksowe rozwiązania pozwalające
  na efektywną organizację i kontrolę procesów
  w zakresie rachunkowości i w rezultacie na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • ścisłą współpracę z innymi działami naszej firmy, w szczególności z prawnikami i doradcami podatkowymi. Interdyscyplinarne podejście gwarantuje uwzględnienie i szczegółową analizę wszystkich 
  wprowadzanych zmian i ich skutków.
 • pełne wsparcie przy spełnianiu wymogów
  związanych ze zgłoszeniem w sądzie rejestrowym połączenia, podziału lub przekształcenia spółek.
 • kompetentne i efektywne doradztwo nawet
  w najbardziej skomplikowanych przypadkach 
  w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz podziałów i przekształceń.  


W przypadku fuzji, przekształcenia lub podziału przedsiębiorstwa poprawnie i rzetelnie sporządzony plan połączenia, plan przekształcenia lub plan podziału pozwala spełnić jeden z prawnych warunków realizacji operacji.

 zakres usługi

​AnalizA procesów księgowych oraz pomoc we wdrożeniu zmian organizacji systemu rachunkowości, w tym: 

  • wsparcie w planowaniu
   i projektowaniu procesów księgowych
   i sprawozdawczych 
 • wsparcie w wyborze efektywnych narzędzi oraz weryfikacja planu kont.

Pomoc w bezpośrednim wdrożeniu oraz ujednoliceniu w grupie standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (standardy krajowe, MSR/MSSF, HGB, US GAAP): 

 • audyt poprawności stosowanych standardów rachunkowości, 
 • wsparcie w identyfikacji różnic oraz
  w ujednoliceniu stosowanych w grupie standardów rachunkowości
  i sprawozdawczości, 
 • opracowanie polityki rachunkowości zgodnie z wdrożonymi standardami, 
 • sporządzanie planów połączeń, planów podziału, planów przekształceń.

Deutschland Weltweit Search Menu