Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia prawa

PrintMailRate-it

Maciej Ogórek

18 stycznia 2023 r.


10 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny – już szósty, projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 


Istotne zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach


W stosunku do poprzedniego projektu ustawy, wprowadzono kilka merytorycznych zmian. Zmianie uległ m.in. art. 6 projektu ustawy, zgodnie z którym sygnalista będzie podlegał ustawowej ochronie przed działaniami odwetowymi, o ile miał prawo sądzić, że zgłaszana przez niego informacja o naruszeniu dotyczy interesu publicznego. Ponadto osoba zgłaszająca naruszenie powinna mieć uzasadnione podstawy aby uznać, że informacja jest prawdziwa oraz dotyczy naruszenia prawa.

Zmianie uległ również adresat zgłoszeń zewnętrznych, które mogą zawierać informację o przestępstwie. Dotychczasowy projekt przewidywał, że takie zgłoszenia powinien przyjmować wojewódzki (stołeczny) komendant Policji. Według najnowszej wersji projektu zgłoszenia te mają wciąż trafiać do Policji, ale ich adresatem nie musi być wojewódzki komendant. Należy zatem uznać, że zgłoszenie zewnętrzne, które dotyczy naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo może być złożone do dowolnej jednostki Policji. 

Ponadto szósty projekt ustawy o sygnalistach modyfikuje zasady wydawania zaświadczeń na rzecz osób zgłaszających nadużycia. Zgodnie z projektem, po złożeniu zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego, sygnalista ma prawo zażądać, by organ właściwy do podjęcia działań następczych wydał zaświadczenie potwierdzające, że osoba zgłaszająca podlega ochronie na mocy ustawy. Zaświadczenie takie będzie mogło być wydane pod warunkiem uprawdopodobnienia, że naruszenie prawa rzeczywiście zaistniało. Zabieg ten ma ograniczyć wydawanie zaświadczeń na rzecz każdej osoby zgłaszającej naruszenie prawa. Część zgłoszeń może zawierać bowiem informacje domniemane, które nie znajdą pokrycia w rzeczywistości. Warto jednak zauważyć, że do uzyskania zaświadczenia wymagane jest jedynie uprawdopodobnienie naruszenia prawa, a nie przedstawienie dowodów zaistnienia takiej sytuacji. 

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia prawa znajduje się wciąż na etapie prac rządowych. Nie jest jednak pewne, czy jest to ostateczna wersja projektu, która zostanie skierowana do Sejmu. 

Masz pytania dotyczące ochrony sygnalistów? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu