Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Kara dla Polski za niewdrożenie w terminie ustawy o ochronie sygnalistów

PrintMailRate-it

​​​​​​​​Maciej Ogórek

30 kwietnia 2024


25 kwietnia 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Postępowanie dotyczyło opóźnienia we wdrożeniu postanowień dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Termin na implementowanie postanowień unijnej dyrektywy upłynął 17 grudnia 2021 r.

Trybunał uwzględnił wniosek Komisji i zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 40 tys. euro dziennie, licząc od dnia przyjęcia wyroku do chwili przyjęcia krajowych regulacji o ochronie sygnalistów. Polska musi ponadto uiścić ryczałtową karę w wysokości 7 mln euro. 

Wydanie wyroku zbiega się z przyspieszeniem prac legislacyjnych nad implementowaniem do polskiego prawa wspomnianej dyrektywy. Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2024 r. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach sejmowych, które do 20 maja 2024 r. mają termin na przedstawienie odpowiedniego sprawozdania.  

Rządowe prace nad aktem prawnym wiązały się z licznymi zmianami projektu oraz budziły wiele kontrowersji. Większość spornych kwestii była przedmiotem debaty publicznej i można oczekiwać, że proces legislacyjny w Sejmie przebiegnie sprawnie. 

Jest to istotna informacja dla przedsiębiorców – w szczególności zatrudniających co najmniej 50 osób. To ich przede wszystkim obejmą obowiązki wdrożenia procedur ochrony sygnalistów. 

Warto już teraz zastanowić się nad wprowadzeniem odpowiednich rozwiązań, w czym mogą pomóc Ci nasi eksperci – zapraszamy do kontaktu​.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu