Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podstawowe założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

PrintMailRate-it

27 marca 2018

 

Na co można uzyskać wsparcie w postaci ulgi podatkowej


Ulga podatkowa będzie przysługiwać przedsiębiorcom w związku z realizacją tzw. nowej inwestycji. Za nową inwestycję uznaje się inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
 
Podstawą udzielenia ulgi podatkowej będzie decyzja o wsparciu wydawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na czas określony tj. od 10 do 15 lat. 
 

Kto może być biorcą pomocy


Odbiorcą wsparcia będzie mógł być każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, bez względu na wielkość firmy. 
 

Planowany zakres i wielkość wsparcia

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą do limitu kosztów kwalifikowalnych określonych w decyzji,
 • kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – wielkość wsparcia jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników powiększone o składki obowiązkowe, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

 

Wielkość wsparcia


Ulga podatkowa stanowić będzie regionalną pomoc inwestycyjną. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej będzie wynosić:

 • nie mniej niż 45% i nie więcej niż 50% na obszarach województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
 • nie mniej niż 20% i nie więcej niż 35%  na obszarach województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego, warszawskiego - wschodniego,
 • nie mniej niż 20% i nie więcej niż 25%  na obszarach województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego,
 • 20% na obszarze podregionu warszawskiego zachodniego,
 • 10% na obszarze miasta stołecznego Warszawy,
 • pomoc na poziomie maksymalnym (dla danego regionu) będzie dostępna dla inwestycji realizowanych na terenie powiatów, w których zlokalizowane są 122 średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Prudnik, Hajnówka, Bartoszyce, Kętrzyn, Przemyśl, Sanok, Grudziądz, Ostrowiec Świętokrzyski, Jasło, Kraśnik, Jarosław, Chełm, Nysa, Zamość, Zambrów, Starachowice, Staszów, Jędrzejów, Braniewo, Hrubieszów, Kamienna Góra, Ząbkowice Śląskie, Tomaszów Lubelski, Nowy Targ, Konin, Zakopane, Kędzierzyn-Koźle, Rydułtowy, Mielec, Brzeg, Szczytno, Koło, Augustów, Ostrołęka, Żagań, Radom, Ostrów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki, Ciechanów, Malbork, Jelenia Góra, Sieradz, Zabrze, Łomża, Krosno, Tarnów, Kluczbork, Jastrzębie-Zdrój, Chrzanów, Sosnowiec, Dębica, Gostynin, Nisko, Międzyrzecz, Krapkowice, Pułtusk, Nowa Ruda, Grajewo, Kłodzko, Giżycko, Bielawa, Gorlice, Włocławek, Nowa Sól, Krasnystaw, Kozienice, Olecko, Pisz, Białogard, Chełmno, Wałbrzych, Ełk, Lubań, Wałcz, Świdwin, Choszczno, Gryfice, Sokółka, Nakło nad Notecią, Bytów, Lidzbark Warmiński, Szczecinek, Rypin, Złotów, Bytom, Zgorzelec, Mrągowo, Końskie, Dzierżonów, Słupsk, Stalowa Wola, Skarżysko-Kamienna, Jawor, Sandomierz, Wieluń, Biłgoraj, Bielsk Podlaski, Świętochłowice, Tarnobrzeg, Elbląg, Biała Podlaska, Radomsko, Turek, Bolesławiec, Żary, Nowy Sącz, Piła, Gniezno, Zduńska Wola, Inowrocław, Działdowo, Ozorków, Kutno, Świebodzice, Przeworsk, Sierpc, Busko-Zdrój, Złotoryja, Strzelce Opolskie, Radzyń Podlaski, Pleszew, Namysłów.

 

Maksymalna wielkość ulgi przysługującej małym przedsiębiorcom będzie podwyższana dodatkowo o 20 pkt %, a w przypadku średnich przedsiębiorstw o 10 pkt % w stosunku do ww. maksymalnej intensywności pomocy dla danego regionu.
 
Podstawą do określenia wielkości ulgi podatkowej będą wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje tj. koszty inwestycji pomniejszone o VAT i podatek akcyzowy, poniesione w okresie ważności decyzji. Do wydatków tych będzie można zaliczyć :

 • cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • cenę nabycia lub kosztu wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych zaliczanych do majątku podatnika,
 • koszty rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli na okres minimum 5 lat dla dużych przedsiębiorców i na okres minimum 3 lat dla MŚP począwszy od planowanej daty zakończenia inwestycji,
 • cenę nabycia innych aktywów niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą w przypadku leasingu finansowego.
 • Planowane warunki udzielenia wsparcia
 • Decyzja o wsparciu będzie mogła być wydana dla inwestycji, która spełni:
 1. kryteria ilościowe (minimalne limity kosztów uzależnione od poziomu bezrobocia występującego na obszarze realizacji inwestycji),
 2. Kryteria jakościowe . 
 3. Kryteria ilościowe – minimalne wydatki kwalifikowalne w następujących wysokościach:
 • 10 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia pow. 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), 
 • 15 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia od 200%  do 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),
 • 20 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia od 160% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),
 • 40 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia od 130% do 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),
 • 60 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia od 100% przeciętnej stopy bezrobocia do 130% średniej krajowej),
 • 80 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia od 60% przeciętnej stopy bezrobocia do 100% średniej krajowej),
 • 100 mln zł (dla powiatów o stopie bezrobocia równej lub niższej niż 60%  przeciętnej stopy bezrobocia w kraju).

 

Warunki minimalnych kosztów kwalifikowalnych inwestycji zostaną obniżone w następujących sytuacjach:
 
 • w przypadku realizacji inwestycji w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu oraz    prac B+R: o 80%
 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw:  o 98%
 • w przypadku małych przedsiębiorstw: o 95%
 • w przypadku średnich przedsiębiorstw: o 80%

Kryteria jakościowe – będą badać zgodność inwestycji ze średniookresową strategią rozwoju kraju w oparciu o tzw. kryteria oceny projektów inwestycyjnych: 
 
Dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu przewidziano następujące kryteria jakościowe:
 
Rozwój strukturalny:
 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia 
 • Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju
Poziom sprzedaży eksportowej
 
Rozwój naukowy:
 • Współpraca z jednostką badawczo-rozwojową lub naukową
 • Tworzenie centrów nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę

 

Rozwój zrównoważony:
 • Podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia 
 • Wsparcie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości 
 • Miejsce lokalizacji inwestycji 

 

Rozwój zasobów ludzkich:

 • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem 
 • Dla inwestycji przemysłowych przewidziano następujące kryteria jakościowe: 
 

Rozwój strukturalny:

 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia 
 • Inwestycja w ramach branży zgodnej a aktualną polityką rozwojową kraju
 • Poziom sprzedaży eksportowej 

 

Rozwój naukowy:

 • Rozwój klastrów sektorowych 
 • Prowadzenie działalności B+R 

 

Rozwój zrównoważony:
 • Podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia 
 • Wsparcie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości 
 • Miejsce lokalizacji inwestycji 

 

Rozwój zasobów ludzkich:
 • Współpraca ze szkołami branżowymi 
 • Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu