Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulga na ekspansję

PrintMailRate-it

​Agata Asenhajmer

10 listopada 2023


Od 2022 r. w Polsce obowiązuje ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa), która jest adresowana do podatników CIT i PIT podejmujących działania mające zwiększyć przychody ze sprzedaży. 
 


Na czym polega ulga na ekspansję?


Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, tj. rzeczy materialnych wytworzonych przez podatnika. 
 
Ulga na ekpansję pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego z przychodów innych niż zyski kapitałowe, ale nie więcej niż 1 mln zł. Podatnik ma więc możliwość dwukrotnego rozliczenia części kosztów – najpierw zaliczając wydatki do kosztów uzyskania przychodu, a następnie poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania.


na czym polega ulga na ekspansję


Definiowanie produktów w świetle przepisów o uldze na ekspansję


Ulga na ekspansję obejmuje wyłącznie produkty, czyli przedmioty materialne wytworzone przez firmę. To wyklucza usługi oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak programy komputerowe oraz prawa autorskie.
 

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję?


Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję to: 
 
 • uczestnictwo w targach (organizacja miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie),
 • działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów),
 • dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.


jakie wydatki można odliczyć
 

Kto może skorzystać z ulgi na ekspansję?


Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu, mogą korzystać z ulgi w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, których nie uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. 
 
Aby móc zastosować preferencję dwukrotnego rozliczenia kosztów, należy spełnić dodatkowy warunek:

 • zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów lub
 • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przy ustalaniu spełnienia powyższych warunków uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód opodatkowany zostanie w Polsce.


jak dwukrotnie rozliczyć koszty
  

Kto nie może skorzystać z ulgi na ekspansję?


W związku z opisanym wyżej definiowaniem produktu jako przedmiotu materialnego wytworzonego przez firmę, z ulgi na ekspansję nie skorzystają, m.in.:

 • deweloperzy, którzy kupują nieruchomości, a następnie je sprzedają,
 • nformatycy wytwarzający oprogramowania,
 • podatnicy, którzy zlecają produkcję podwykonawcom i sprzedają towar pod własną marką,
 • producenci energii.

Ponadto ulga na ekspansję nie obejmuje m.in. podatników estońskiego CIT, podmiotów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym i podatników w pierwszym roku swojej działalności.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?


Z ulgi na ekspansję można skorzystać na etapie składania zeznania rocznego. Podatnik dokonuje odliczenia w deklaracji rocznej za dany rok podatkowy, kiedy poniósł nakłady mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli w tym konkretnym roku podatnik wykaże stratę lub jego dochód okaże się niższy niż kwota przysługujących mu odliczeń, może dokonać odliczeń – w pełnej wysokości lub tylko w pozostałej części – w deklaracjach podatkowych przez kolejne sześć lat.

Jeśli podatnik nie spełni dowolnego z warunków dotyczących zwiększenia sprzedaży, musi zwrócić wcześniej odliczoną kwotę w deklaracji podatkowej za rok, w którym minął termin na spełnienie wymagań.
Projekt objaśnień Ministerstwa Finansów

 
We wrześniu 2023 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt objaśnień do ulgi na ekspansję, w którym odniosło się m.in. do definicji produktu oraz do warunków zastosowania ulgi. Projekt objaśnień przedstawia częściowo niekorzystny sposób interpretacji przepisów i stoi w opozycji do wydawanych interpretacji podatkowych, w których fiskus zgadzał się na odliczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w ramach ulgi. W objaśnieniach MF wskazało jednak, że w ramach ulgi na ekspansję nie można rozliczać wynagrodzenia pracowników poniesionego na działania określone w katalogu kosztów kwalifikowanych. 

Ulga na ekspansję – zaufaj ekspertom

 
Jeżeli dostrzegasz w swojej firmie potencjał związany z ulgą na ekspansję i chcesz skorzystać z rozwiązań jakie przewiduje polskie prawo podatkowe – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi w zakresie ulgi na ekspansję oraz kosztów kwalifikowanych z nią związanych i chętnie wesprą Cię w tym obszarze.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu