Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii w 2022 roku

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

17 lutego 2023


Do 22 lutego 2023 r. można składać wnioski o udzielnie bezzwrotnej pomocy w ramach programu rządowego Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Pomoc przyznaje się na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. – obliczonych zgodnie ze wzorem przedstawionym w programie.

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  • koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.,
  • co najmniej połowa przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu.

O pomoc mogą się zwracać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie m.in.: górnictwa, produkcji olejów, odzieży skórzanej, papieru, nawozów, szkła, wyrobów ceramicznych, rur, przewodów, ołowiu, cynku i cyny, miedzi itp. 


Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w procesie aplikowania o środki finansowe z programu – skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu