Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

30 października 2023


25 października 2023 r. ogłoszona została kolejna runda pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych z terminem naboru wniosków od 25 października do 8 listopada 2023 r.

Budżet programu wynosi 5,5 mld zł.

Celem programu jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2023 r.

O pomoc będą mogły wnioskować firmy energochłonne z sektorów: wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego. Pomoc będzie udzielana w wersji podstawowej albo zwiększonej. 

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej. 

Kwota pomocy podstawowej może wynieść do maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają łącznie dodatkowe warunki:

  • prowadziły przeważającą działalność w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności (określone podklasami PKD lub kodami PRODCOM);
  • odnotowały w 2023 r. ujemny wynik finansowy EBITDA lub jego spadek o min. 40% względem 2021 r.
  • przedstawią do końca I kwartału 2024 r. plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Kwota pomocy zwiększonej wynosi 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 8 listopada 2023 r. 

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami dotyczącymi programów pomocowych – zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania związane z programem oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu