Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

26 października 2022 r.


Do 18 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę dotyczącą przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Konkurs ten jest pierwszym naborem organizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie


O dotacje mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące:

  • działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  • działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia, lokalizacji inwestycji oraz statusu (wielkości) przedsiębiorstwa. 

Ile wynosi dofinansowanie


Wysokość dotacji może wynieść od 100 tys. zł do:

  • 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw
  • 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw
  • 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie


Rodzaje wspieranych inwestycji:

  • zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń;
  • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do przewozu i magazynowania produktów; 
  • budowa lub remont budynków i budowli oraz obiektów infrastruktury.

Wspierane projekty mogą trwać nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia dofinansowaniem i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu