Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.



Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL

PrintMailRate-it

Alicja Szyrner

22 listopada 2023


Od 17 listopada 2023 r. każda osoba posiadająca numer PESEL (w tym obcokrajowcy) może go zastrzec – również za pośrednictwem pełnomocnika. 
 
Należy pamiętać, że numery PESEL członków organów spółek ujawniane są w krajowym rejestrze sądowym. Możliwość zastrzeżenia może pomóc w zapobieganiu kradzieży tożsamości oraz wyłudzania kredytów i pożyczek na inną osobę bez jej wiedzy i zgody. 
 
Numer PESEL można zastrzec przez Internet lub w urzędzie. 
 
Co ważne, w przypadku chęci zawarcia umowy, do której konieczny jest niezastrzeżony numer PESEL (na przykład umowa kredytu lub umowa sprzedaży nieruchomości), w łatwy sposób można czasowo wycofać zastrzeżenie. Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia są bezpłatne.
 
Od 1 czerwca 2024 r. banki, instytucje kredytowe bądź notariusz przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą mieć obowiązek sprawdzenia w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Osoby, które zastrzegą swój numer PESEL będą chronione przed zobowiązaniami zawartymi bez ich wiedzy i zgody. 
 
Nasi eksperci pomogą Ci w procesie zastrzeżenia numeru PESEL. 

Kontakt

Contact Person Picture

Alicja Szyrner

radca prawny

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu