Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników – interpretacja ogólna Ministra Finansów

PrintMailRate-it

​Monika Bartosiewicz

8 marca 2023


Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. Wydana interpretacja rozszerza zakres podmiotów objętych raportowaniem na podmioty, które nie są w rzeczywistości podatnikami.

Spółka nieruchomościowa – definicja i obowiązki 


Spółki nieruchomościowe to w uproszczeniu podmioty inne niż osoby fizyczne, których:

  • co najmniej 50% aktywów (pośrednio i bezpośrednio) stanowią nieruchomości, a ich łączna wartość przekracza 10 mln zł – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
  • co najmniej 60% przychodów w roku stanowiły przychody z nieruchomości i które to spółki spełniały powyższe dwa warunki – w przypadku podmiotów kontynuujących działalność. 

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający w spółce bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% głosów lub udziałów mają obowiązek przekazać do Szefa KAS informację na temat jej struktury udziałowej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. 

Interpretacja Ministra Finansów 


Do tej pory za zobowiązanych do składania informacji o udziałach w spółkach nieruchomościowych uznawano podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku CIT lub PIT.

Z wydanej przez Ministra Finansów interpretacji wynika, że sam fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5% w spółce nieruchomościowej generuje obowiązek raportowania. 

W konsekwencji sama tylko potencjalna możliwość zbycia posiadanych udziałów będzie powodować obowiązki sprawozdawcze. 
 

Skutki interpretacji 


Dla wspólników spółek nieruchomościowych oznacza to, że: 

  • jeżeli wspólnikiem jest podmiot zagraniczny, to nawet gdy nie występował w roli polskiego podatnika, ma obowiązek złożyć informację do Szefa KAS, 
  • złożenie powyższych informacji musi być poprzedzone uzyskaniem polskiego numeru NIP lub PESEL przez podmiot zagraniczny.

Termin na złożenie informacji na temat struktury udziałowej spółek nieruchomościowych – w odniesieniu do spółek, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu – mija 31 marca 2023 r. 

Z uwagi na konieczność analizy struktury udziałowej oraz zebranie odpowiednich dokumentów proces raportowania może się wydłużyć. Dlatego rekomendujemy rozpoczęcie prac już dziś, aby dopełnić obowiązków w terminie. 
 

W przypadku pytań dotyczących szczegółów nowych obowiązków – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu