Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Jak zarejestrować znak towarowy?

PrintMailRate-itDamian Dobosz

3 czerwca 2022 r.


Znak towarowy pozwala zidentyfikować produkt i skojarzyć z jego sprzedawcą. Może nim być np. nazwa spółki, rysunek, ornament, opakowanie, sygnał dźwiękowy.


Jest symbolem identyfikującym markę i wyróżniającym firmę spośród konkurencji. Rejestracja znaku umożliwia jego ochronę i rozwój, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy i reputacji marki.


Czy Twoja firma jest odpowiednio chroniona? 

 

Odpowiednie zastrzeżenie znaku towarowego zabezpiecza przed nieuczciwą konkurencją i pozwala firmie uniknąć negatywnych konsekwencji majątkowych oraz strat wizerunkowych. Znak towarowy jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa  na korzystanie z niego można udzielać np. odpłatnych licencji.

 
Rödl & Partner oferuje pomoc w ustaleniu czy dany znak towarowy można zarejestrować, a następnie dokonać wszystkich czynności związanych z jego zastrzeżeniem.

 


Procedura rejestracji znaku towarowego:

 


 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym z możliwością jego przedłużenia.Skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu lub chcesz zarejestrować znak towarowy.

Deutschland Weltweit Search Menu