Jak strategicznie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie?

PrintMailRate-it

Anna Smagowicz-Tokarz

23 stycznia 2023


Znaki towarowe, wynalazki, prawa autorskie, funkcjonujące w przedsiębiorstwie – także te wytworzone przez nie – tworzą duży rezerwuar aktywów. Dzięki nim przedsiębiorstwo może budować swoją pozycję na rynku. Skuteczne zarządzanie tymi aktywami powinno prowadzić do uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony i jednocześnie do ich gospodarczego wykorzystania.

W przypadku struktur wielopoziomowych, spółek tworzących grupy (kapitałowe i osobowo powiązane) wdrożenie jednolitej strategii zarządzania własnością intelektualną, to nie tylko zadanie dla zarządu z kategorii compliance, ale też klucz do uzyskania przewagi rynkowej.

Strategia zarządzania własnością intelektualną


Elementami strategii zarządzania własnością intelektualną powinny być:

 • spójność z ogólną strategią przedsiębiorstwa,
 • skuteczna ochrona posiadanych zasobów własności intelektualnej,
 • doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności poprzez stworzenie i zarządzanie portfelem własności intelektualnej (Portfel IP) – na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • doprowadzenie do efektywnego finansowego wykorzystania i/lub aktywowania własności intelektualnej,
 • doprowadzenie do wzrostu efektywności procesów zarządczych w obszarze własności intelektualnej jako części głównych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie,
 • doprowadzenie do efektywnego wykorzystania kompetencji wysoce wykwalifikowanych współpracowników,
 • efektywne wykorzystanie działań badawczych i rozwojowych – w obszarze własności intelektualnej.

Strategia mieszana


Strategia o charakterze mieszanym, obronno-aktywnym jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • sprawne uzyskiwanie ochrony w odpowiednich urzędach (np. rejestracja znaku towarowego lub patentu w polskich i zagranicznych urzędach patentowych),
 • bieżący monitoring potencjalnych prób bezprawnej rejestracji znaków podobnych lub prób wprowadzenia na rynek produktów/usług opartych o chronioną technologię,
 • skuteczną obronę własności intelektualnej w postępowaniach spornych, np. przed Urzędem Patentowym,
 • komercyjne aktywowanie praw własności intelektualnej (np. licencje, sublicencje, transfer),
 • korzystną i transparentną politykę wynagradzania twórców praw własności intelektualnej działających w przedsiębiorstwie,
 • podatkowe i księgowe aktywowanie praw własności intelektualnej,
 • właściwe zarządzanie potencjałem związanym z działaniami badawczo-rozwojowymi oraz dotacjami w zakresie własności intelektualnej.

Opracowanie i wdrożenie takiej strategii to odpowiedzialność zarządu spółki i jednocześnie zadanie dla doświadczonych prawników, doradców podatkowych i rzeczników patentowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

+48 12 213 25 60
+48 600 346 782

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu