Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wyższe stawki za kilometrówki

PrintMailRate-it

​Weronika Nazarkiewicz

12 stycznia 2023


17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Popularna kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu, jest prowadzona przez pracodawcę w sytuacji, gdy pracownik w ramach obowiązków służbowych wykorzystuje swój prywatny pojazd. 

Wysokość zwrotu dokonywanego przez pracodawcę jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów oraz pojemności silnika.

Żeby obliczyć kwotę należnego zwrotu, mnoży się liczbę przejechanych kilometrów zawartą w ewidencji przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 km. Aby go otrzymać, pracownik składa pisemne oświadczenie o używaniu prywatnego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Stawki za kilometrówki – zmiany


Od 17 stycznia 2023 r. zmienią się stawki używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca, i będą wynosić:

1. dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł);
  • pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (obecnie 0,8358 zł);

2. dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł);

3. dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).


Jeżeli masz pytania dotyczące wykorzystywania prywatnych pojazdów do celów firmowych – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu