Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Praca zdalna po roku obowiązywania przepisów

PrintMailRate-it

​​​​​​Monika Spotowska​​​

10 czerwca 2024


Już ponad rok temu na stałe wprowadzono do polskiego porządku prawnego definicję pracy zdalnej. Choć na szeroką skalę funkcjonuje na rynku od początku pandemii COVID-19, to dopiero w 2023 r. została uregulowana ustawowo. 
 
Na mocy przepisów pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę zdalną niezbędnych materiałów i narzędzi pracy. Dodatkowo mają obowiązek zapewnić instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy lub pokryć koszty związane z ich eksploatacją. Obowiązkiem pracodawcy jest także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy zdalnej. 
 
Zgodnie z przepisami istnieje możliwość zastąpienia tego obowiązku wypłatą ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.
 

Wysokość ryczałtu 

 
W praktyce przepisy nie zawierają wytycznych, w jaki sposób kalkulować wysokość ryczałtu za pracę zdalną, tak aby był on zgodny z przepisami. Choć ekwiwalent za pracę zdalną nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy PIT, a zatem jest zwolniony z podatku i składek ZUS, niewspółmiernie wysoka wypłata ryczałtu w stosunku do ponoszonych kosztów może być zakwestionowana przez organy podatkowe. 
 
Z kolei zbyt niska kwota ryczałtu może zostać zakwestionowana przez samych pracowników i narazić zakład pracy na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem niewywiązywania się z obowiązku ponoszenia kosztów pracy zdalnej. 
 
Dlatego warto przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu wypłacanych pracownikom ryczałtów i dokonać ewentualnej waloryzacji ekwiwalentów. 
 
Jeżeli nie wiesz, jak prawidłowo określić wysokość wypłacanych pracownikom zwrotów kosztów lub potrzebujesz pomocy w waloryzacji wcześniej określonych kwot – skontaktuj się​ ze specjalistami Rödl & Partner. 
 
Chętnie odpowiemy na pytania związane z wypłatą określonych świadczeń na rzecz pracowników i ustaleniem związanych z nimi obowiązków podatkowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu