Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nadchodzą nowe stawki diet i innych należności z tytułu podróży służbowych

PrintMailRate-it

​Marzena Rączkiewicz

29 listopada 2022 r. 


29 listopada 2022 r. zmieniają się przepisy regulujące stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych. 
 
W tym dniu zacznie obowiązywać nowy załącznik określający wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach. Przykładowo, wyniosą one:

  • w Niemczech – odpowiednio 49 euro i 170 euro (poprzednio 49 euro i 150 euro);
  • w Danii – odpowiednio 446 koron i 1430 koron (poprzednio 406 koron i 1300 koron);
  • w Austrii – odpowiednio 57 euro i 150 euro (poprzednio 52 euro i 130 euro);
  • we Francji – odpowiednio 55 euro i 200 euro (poprzednio 50 euro i 180 euro).
 
Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku zagranicznej podróży służbowej rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r. należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  • za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. – na podstawie przepisów dotychczasowych, 
  • za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. – na podstawie nowych przepisów.
 

Wyższa stawka diety krajowej 

 
Od 1 stycznia 2023 r. kwota diety przysługująca pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej wzrośnie do 45 zł za dobę. Obecnie (od 28 lipca 2022 r.) kwota ta wynosi 38 zł. 
 
Nowa stawka wynika z ogłoszonego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które ma zastosowanie również do pracowników spoza strefy budżetowej. 
 
Pracodawcy spoza strefy budżetowej (np. prywatni przedsiębiorcy) na podstawie regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego bądź umowy o pracę mogą ustalać warunki zwrotu należności za podróże służbowe inne niż te wynikające ze wspomnianego rozporządzenia. Ustalona w ten sposób dieta nie może być jednak niższa niż dieta określona dla pracownika strefy budżetowej. 
 

Wysokość diety a zwolnienia PIT i ZUS 

 
Zmiana wysokości diety wpływa na podatek dochodowy oraz podstawę wymiaru składek ZUS. Zgodnie z przepisami diety są wolne od podatku dochodowego oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości określonej w rozporządzeniu.
 
Kwota diety stanowi także koszt uzyskania przychodu osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu. 
 

W razie pytań skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Marzena Rączkiewicz

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu