Automatyczny zapis osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK w 2023

PrintMailRate-it

​Maciej Ogórek

18 stycznia 2023


Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), od 1 kwietnia 2023 r. pracodawcy będą zobowiązani do:

  • automatycznego zapisania do uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK,
  • do wznowienia wpłat do PPK za uczestników programu, którzy zrezygnowali z ich dokonywania.

Powyższy mechanizm (tzw. „autozapis") powtarzany będzie co 4 lata.

Na czym polega autozapis do PPK


Pracodawca zobowiązany będzie do autozapisu osoby zatrudnionej, chyba że ponownie złoży ona deklarację o rezygnacji z PPK. 

Przed ponownym autozapisem do PPK pracodawca ma obowiązek poinformowania o tym osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 r. Kolejne informacje pracodawcy będą przekazywać co 4 lata. 

Informacja o automatycznym zapisie do PPK powinna trafić do każdego pracownika, który dotychczas złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK (niezależnie czy nastąpiło to przed zawarciem w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, czy też w trakcie uczestnictwa w PPK). Pracodawcy powinni wykonywać obowiązek informacyjny w takiej formie, aby móc udowodnić, że osoby zatrudnione otrzymały wymaganą informację. 

Od 1 marca osoby zatrudnione, które podlegają automatycznemu zapisowi (co do zasady są to osoby pomiędzy 18 a 55 rokiem życia), mogą złożyć ponowną deklarację o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK. Jeżeli tego nie zrobią, pracodawca do 17 kwietnia 2023 r. powinien dokonać w imieniu tych pracowników pierwszych wpłat do PPK.

Osoby zatrudnione u mikroprzedsiębiorców


Autozapis dotyczy również osób zatrudnionych u mikroprzedsiębiorców, którzy do tej pory nie wdrażali PPK. Mikroprzedsiębiorca, u którego wszystkie osoby zatrudnione zrezygnowały dotychczas z uczestnictwa w PPK, powinien wykonać obowiązek informacyjny. Jeżeli nie wszyscy pracownicy złożą ponowne deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, to mikroprzedsiębiorca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie PPK. 

Należy pamiętać, że mikroprzedsiębiorcy, którzy dotychczas nie musieli zawierać umów o zarządzanie PPK  – mogli zmienić swój status i stać się małymi, średnimi lub dużymi przedsiębiorcami. W powyższym zakresie konieczna może być weryfikacja danych finansowych i stanu zatrudnienia przedsiębiorcy. 

W serwisie Moje PPK prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rozwoju, znajdziesz gotowy wzór informacji dla osób zatrudnionych o dokonywaniu wpłat do PPK.

Kontakt

Contact Person Picture

Maciej Ogórek

radca prawny

+48 12 213 25 46

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu