Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów budowalnych i rozbiórkowych od 1 stycznia 2025

PrintMailRate-it

​​​​​​​​Michał Majnusz

27 marca 2024


Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2025 r. firmy budowalne oraz odbierające odpady będę musiały segregować odpady budowalne i rozbiórkowe na minimum 6 głównych części:

 1. drewno,
 2. metale, 
 3. szkło, 
 4. tworzywa sztuczne, 
 5. gips, 
 6. odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

Co przyniosą nowe obowiązki?


Obowiązek selektywnego zbierania odpadów oznacza, że od przyszłego roku nie będzie już możliwe wrzucanie odpadów budowalnych i rozbiórkowych do jednego zbiornika. Konieczne stanie się zbieranie tych odpadów do osobno do tego przeznaczonych kontenerów, worków lub pojemników. 

Nowy obowiązek z pewnością będzie wyzwaniem dla firm budowalnych lub zajmujących się wywozem odpadów budowalnych, w szczególności w zakresie:

 • przygotowania dodatkowych zbiorników na odpady,
 • zaplanowania dodatkowej pracy związanej z segregowaniem odpadów budowlanych lub rozbiórkowych,
 • kontroli prawidłowej segregacji odpadów. 

Sprostanie temu obowiązkowi z pewnością zwiększy koszty po stronie firm budowalnych, w szczególności tych realizujących duże przedsięwzięcia budowlane, przy których powstają odpady budowlane lub remontowe liczone w setkach czy tysiącach metrów sześciennych. Prawdopodobnie wdrożenie nowych obowiązków zwiększy również koszty realizacji prac budowlanych po stronie przyszłych inwestorów.   
Już teraz podejmij niezbędne działania, aby sprostać nowym obowiązkom, w szczególności dotyczącym zmiany sposobu zbierania odpadów oraz szkolenia pracowników w zakresie właściwego segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Skontaktuj się z nami – w Rödl & Partner od lat doradzamy przedsiębiorcom w zakresie obowiązków środowiskowych.

Konsekwencje


Na przedsiębiorstwa, które nie dostosują się nowych przepisów, będzie mogła zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od tysiąca do nawet miliona złotych.

Wyjątki


Z obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowalnych i rozbiórkowych zostały wyłączone:

 • odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych,
 • odpady przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • ​odpady budowlane i rozbiórkowe, dla których – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Majnusz

radca prawny

+48 882 786 777

Wyślij zapytanie

​​

Deutschland Weltweit Search Menu