Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów budowalnych i rozbiórkowych od 1 stycznia 2025

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Michał Majnusz

27 marca 2024


Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2025 r. firmy budowalne oraz odbierające odpady będę musiały segregować odpady budowalne i rozbiórkowe na minimum 6 głównych części:

 1. drewno,
 2. metale, 
 3. szkło, 
 4. tworzywa sztuczne, 
 5. gips, 
 6. odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

Co przyniosą nowe obowiązki?


Obowiązek selektywnego zbierania odpadów oznacza, że od przyszłego roku nie będzie już możliwe wrzucanie odpadów budowalnych i rozbiórkowych do jednego zbiornika. Konieczne stanie się zbieranie tych odpadów do osobno do tego przeznaczonych kontenerów, worków lub pojemników. 

Nowy obowiązek z pewnością będzie wyzwaniem dla firm budowalnych lub zajmujących się wywozem odpadów budowalnych, w szczególności w zakresie:

 • przygotowania dodatkowych zbiorników na odpady,
 • zaplanowania dodatkowej pracy związanej z segregowaniem odpadów budowlanych lub rozbiórkowych,
 • kontroli prawidłowej segregacji odpadów. 

Sprostanie temu obowiązkowi z pewnością zwiększy koszty po stronie firm budowalnych, w szczególności tych realizujących duże przedsięwzięcia budowlane, przy których powstają odpady budowlane lub remontowe liczone w setkach czy tysiącach metrów sześciennych. Prawdopodobnie wdrożenie nowych obowiązków zwiększy również koszty realizacji prac budowlanych po stronie przyszłych inwestorów. 

Konsekwencje


Na przedsiębiorstwa, które nie dostosują się nowych przepisów, będzie mogła zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od tysiąca do nawet miliona złotych.

Wyjątki


Z obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowalnych i rozbiórkowych zostały wyłączone:

 • odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych,
 • odpady przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • ​odpady budowlane i rozbiórkowe, dla których – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Już teraz podejmij niezbędne działania, aby sprostać nowym obowiązkom, w szczególności dotyczącym zmiany sposobu zbierania odpadów oraz szkolenia pracowników w zakresie właściwego segregowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Skontaktuj się​ z nami – w Rödl & Partner od lat doradzamy przedsiębiorcom w zakresie obowiązków środowiskowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Michał Majnusz

radca prawny

+48 882 786 777

Wyślij zapytanie

​​

Deutschland Weltweit Search Menu