Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg

PrintMailRate-it

 

18 sierpnia 2021 r.

 

Polski Ład zapowiada nowe obowiązki dla przedsiębiorców dotyczące zasad prowadzenia ewidencji i ksiąg.


Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej, podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku JPK_VAT.


Podatnicy PIT będą musieli prowadzić przy użyciu programów komputerowych:

 

  • księgi rachunkowe;
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów;
  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Przedsiębiorcy ci będą zobowiązani do przesłania danych według stanu na koniec miesiąca lub kwartału (z zależności od tego, jak ustalane są zaliczki na podatek) oraz dodatkowo po zakończeniu roku podatkowego w terminie złożenia deklaracji rocznej.


Z kolei podatnicy CIT będą zobowiązani do prowadzenia w formie elektronicznej ksiąg rachunkowych lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a następnie do ich przesłania do dnia upływu terminu złożenia zeznania, czyli do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.


Minister finansów będzie mógł określić w rozporządzeniu zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone ewidencje, lub zwolnić określone podmioty z obowiązku ich przesyłania (dotyczy podatników PIT).


W przypadku pytań dotyczących wprowadzanych zmian zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Biguszewska

biegły rewident

Associate Partner

+48 32 330 12 15
+ 48 696 496 962

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu