Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład: zmiany w estońskim CIT

PrintMailRate-it

Jakub Wajs

23 sierpnia 2022 r.


28 czerwca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna – po nowelizacji, która weszła w życie w lipcu – korekta Polskiego Ładu. 
 
Nowe przepisy mają uprościć część rozliczeń i doprecyzować niejasne regulacje. Zmiany obejmą m.in. podatników ryczałtu od dochodów spółek. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. 
 

Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych

 
Zmieni się sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W przypadku samochodów osobowych używanych do celów służbowych i prywatnych podatnicy zapłacą podatek od połowy odpisów amortyzacyjnych lub odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz od połowy związanych z ich używaniem wydatków. 
 

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD

 
Projekt zakłada, że w przypadku podatników wybierających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania składa się, stosując odpowiednio art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy. Ma to być tylko doprecyzowaniem pozwalającym na złożenie zawiadomienia w terminie do końca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem, jednak deklarowana wykładnia tego przepisu rodzi wątpliwości.
 

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej

 
Nowe regulacje – w związku z dotychczasowym błędnym sformułowaniem przepisu – jako moment wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wynikającego z różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym wskazują koniec jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem (4 lata podatkowe). 
 

Termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia

 
W przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. 
 
Termin zapłaty podatku z tytułu podzielonego zysku, zysku na pokrycie strat oraz podatku od rozdysponowanego dochodu
 
Ustawodawca zamierza wydłużyć termin zapłaty podatku w przypadku ww. tytułów do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek. Dotychczas, gdy zdarzenie powodujące opodatkowanie nastąpiło po upływie szóstego miesiąca roku podatkowego a przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, podatnik z założenia zawsze pozostawał w zwłoce.
 

W przypadku pytań dotyczących opodatkowania estońskim CIT zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

Senior Associate

+48 58 582 65 96

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu