Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład: ulgi na innowacje

PrintMailRate-it

24 września 2021 r.

 

W Polskim Ładzie przewidziano pakiet propozycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną:

 

 1. Ulga na robotyzację

 

Podatnicy prowadzący działalność przemysłową (produkcyjną) będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodów na robotyzację.

Prawo do zastosowania ulgi będzie przysługiwać wobec kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od roku podatkowego rozpoczętego w 2022 r. do końca roku rozpoczętego w 2026 r.

 

2. Ulga B+R

 

W ramach funkcjonującej ulgi B+R proponuje się zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia z:

a) 150% do 200% dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR);
b) 100% do 200% dla wszystkich pozostałych podatników (nieposiadających statusu CBR)
 
– zwiększenie dotyczy kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w działalność B+R (koszty wynagrodzenia, składki ZUS).

 

Projekt przewiduje możliwość równoczesnego skorzystania z ulgi B+R oraz IP Box.

 

3. Ulga na innowacyjnych pracowników

 

Stanowi uzupełnienie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Podatnik będący płatnikiem będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy potrącanych z wynagrodzenia koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R. Warunkiem jest, aby czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej w danym miesiącu wynosił co najmniej 50%.

 

4. Odliczenie kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia produktu na rynek

 

Projekt przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia nowego produktu w maksymalnej  wysokości 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł niż z zysków kapitałowych. Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego, w którym poniesiono koszty, a w przypadku wykazania straty lub braku możliwości pełnego odliczenia, także w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych. Dodatkowo projekt zawiera katalog kosztów podlegających odliczeniu.
 

 5. Ulga prowzrostowa

 

Ulga zakłada prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków stanowiących koszty podatkowe poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż zyski kapitałowe. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 1 mln zł. Podatnik będzie mógł odliczyć koszty, jeżeli po skorzystaniu z ulgi wykaże wzrost przychodów ze sprzedaży wytworzonych produktów w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych.

 

6. Ulga na konsolidację

 

Ulga zakłada możliwość odliczenia wydatków na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach. Ma być skierowana do wybranej grupy podatników CIT, którzy osiągają przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

 


W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Bartosiewicz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu