Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład 3.0: ceny transferowe i inne zmiany w CIT

PrintMailRate-it

​Daria Walkowiak-Dobner

25 października 2022 r.


21 października 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  
 
Do najważniejszych zmian należy całkowite zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych.
 
Zgodnie z nowymi przepisami z zakresu cen transferowych podatnicy nie będą już zobligowani do określania rzeczywistego właściciela należności wynikającej z każdej transakcji, również tej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, która przekracza progi dokumentacyjne. Dotychczas, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw, wiązało się to nierzadko z koniecznością zbadania nawet kilku tysięcy transakcji.
 
Na mocy przepisów przejściowych korzystne z perspektywy podatników regulacje mają zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.
 

Pozostałe zmiany 

 
Zmienią się nie tylko przepisy o cenach transferowych. Ustawa zakłada m.in.: 
 
  • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie; 
  • zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  • modyfikację przepisów o podatku od przerzuconych dochodów; 
  • zmiany w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych;
  • zmiany w podatku u źródła (WHT); 
  • zmiany w rozliczaniu wybranych kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych; 
  • zmiany w estońskim CIT.  
 
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących cen transferowych, które zaczną obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.
 
Niektóre regulacje będą obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2022 r. Sytuacja ta obejmie:
 
  • wybrane przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego;
  • zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego.
 

Tarcza antyinflacyjna 

 
Ustawa wydłuża także działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczących: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.
 
W przypadku pytań dotyczących zmian związanych z Polskim Ładem skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Daria Walkowiak-Dobner

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu