Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Świąteczne prezenty dla kontrahentów – skutki podatkowe

PrintMailRate-it

​Aleksandra Majnusz

21 grudnia 2023


Zbliża się okres świąteczny, w którym przedsiębiorcy często przekazują upominki swoim kontrahentom.

Należy jednak pamiętać, że zarówno przekazanie, jak i otrzymanie upominku wiąże się z konsekwencjami na gruncie podatkowym – w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług. 
 

VAT 

 
W zakresie podatku VAT przekazanie upominku kontrahentowi należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:
 
  • prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentu.
 
Podatnicy mogą obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a więc związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Przekazywanie upominków kontrahentom najczęściej ma na celu promocję przedsiębiorstwa, zatem spełniony jest główny warunek prawa do odliczenia, a tym samym do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. 
 
Jednocześnie nieodpłatne przekazanie prezentu dla celów VAT jest traktowane jako dostawa towarów i podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:
 
  • łączna wartość prezentów przekazanych jednej osobie nie przekracza 100 zł w roku podatkowym,
  • jednostkowa wartość prezentu nie przekracza 20 zł. 
 
Należy jednak pamiętać, że nieodpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu wyłącznie, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia. Oznacza to, że jeśli nie ma związku zakupów z czynnościami podatkowymi (brak prawa od odliczenia), to obowiązek naliczenia podatku z tytułu nieodpłatnej dostawy nie powstanie. 
 
Ocena związku zakupów z działalnością opodatkowaną nie zawsze jest łatwa i może wymagać dokładnej analizy. 
 

CIT i PIT 

 
Na gruncie podatków dochodowych wydatki poniesione na nabycie prezentów dla kontrahentów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe traktują takie wydatki co do zasady jako wydatki reprezentacyjne, które są wyłączone z KUP. 
 
Wyjątek stanowią wydatki na cele reklamowe, np. drobne upominki, które są przekazywane masowo każdemu kontrahentowi i zawierają logo przedsiębiorcy. Przekazanie kontrahentom np. notesu, długopisów czy kubków z logiem podatnika umożliwia zaliczenie takich wydatków jako wydatki na reklamę, a tym samym zaliczenie ich jako koszty uzyskania przychodów. 
 
Co istotne, skutki w podatku dochodowym wywołuje także przyjęcie prezentu. W przypadku, gdy przyjmującym jest przedsiębiorca, musi on rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia. 
 
Bardziej skomplikowane jest ustalanie zasad opodatkowania prezentu dla osoby niebędącej przedsiębiorcą (np. pracownika kontrahenta lub zleceniobiorcy niezarejestrowanego w CEIDG).
 

Z pozoru prosta czynność przekazania kontrahentom upominków może wywołać istotne skutki podatkowe. Jeżeli nie wiesz, jak zakwalifikować wydatki na świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Aleksandra Majnusz

doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu