Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pilotażowy program wydawania transgranicznych interpretacji VAT

PrintMailRate-it

Adrian Maczura

17 listopada 2021 r.​

 

W październiku 2021 r. podatnicy planujący działania o charakterze transgranicznym uzyskali nowe narzędzie pozwalające na otrzymanie transgranicznej interpretacji VAT – dzięki przystąpieniu Polski do pilotażowego programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings).

 

Taka interpretacja bazuje na uzgodnieniu Krajowej Administracji Skarbowej z administracją podatkową innego zainteresowanego państwa członkowskiego, które uczestniczy w tym programie.

 

Na ten moment do programu VAT UE CBR przystąpiło 18 krajów członkowskich: Polska, Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja.

 

Transgraniczna interpretacja VAT – cel

Celem wydawanych interpretacji jest zapobieganie sporom w zakresie opodatkowania VAT, a także zapewnienie neutralności tego podatku poprzez eliminowanie ryzyka podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania. Z założenia interpretacje mają być pomocne w razie wątpliwości w skomplikowanych międzynarodowych transakcjach w zakresie dostawy towarów i świadczenia usług. Tym samym mogą mieć zastosowanie m.in. w: ustalaniu miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych lub opodatkowaniu usług świadczonych na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Transgraniczna interpretacja VAT – formalności

 Transgraniczna interpretacja VAT (CBR) nie podlega opłatom i jest wydawana na wniosek podatnika. Podatnik składa wstępny wniosek CBR do Szefa KAS, który ocenia go pod względem formalnym. Dopiero po akceptacji przez Szefa KAS podatnik składa właściwy wniosek CBR.

 

Warunkiem akceptacji wstępnego wniosku CBR jest spełnienie wymogów formalnych m.in. w zakresie:

  • transgranicznego charakteru planowanej transakcji;
  • dużego stopnia skomplikowania sprawy będącej przedmiotem wniosku;
  • uzgodnienia z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR;
  • wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na dalsze procedowanie sprawy przez KAS i przeprowadzenia uzgodnień ze wskazaną administracją podatkową państwa członkowskiego UE, w tym również upublicznienia treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.

 

Aby poznać szczegóły dotyczące możliwości uzyskania transgranicznej interpretacja VAT (CBR), a także pomocy przy wypełnianiu wniosków CBR, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu