Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiana definicji budowli – wiemy, czego się spodziewać

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Jakub Wajs, Marcin Wierzba

12 czerwca 2024


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano opis długo wyczekiwanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. 

Projekt wprowadza m.in. zmiany w zakresie definicji pojęć „budowla” i” budynek” w podatku od nieruchomości. 

Budowla i budynek – co się zmieni?


Proponowane zmiany zakładają: 

 • wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odrębnych definicji budowli i budynku bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych;
 • wyszczególnienie w załączniku do ustawy podatkowej kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle;
 • wyeliminowanie obecnych wątpliwości dotyczących prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory);
 • doprecyzowanie zasad opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacji paliw) i niejednorodnych (np. stadionów).

Celem zaproponowanych rozwiązań jest: 

 • dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo,
 • zapewnienie określoności przepisów podatkowych definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • wyeliminowanie ryzyka wpływu zmian prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • możliwość pomocniczego uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych.

Podatek od nieruchomości​ – pozostałe zmiany


Projekt ustawy ma również uwzględniać m.in. następujące zmiany w podatku od nieruchomości:

 • zmianę zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych,
 • wyłączenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego (z mocą od 1 stycznia 2024 r.),
 • przywrócenie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów – jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle,
 • ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości,
 • umożliwienie nałożenia przez radę gminy na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie w zakresie podatku od nieruchomości – już teraz skontaktuj się​ z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu