Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od nieruchomości: seria korzystnych wyroków

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Jakub Wajs

28 marca 2024


Rok 2023 można uznać za początek nowego kierunku wykładni w sprawach podatku od nieruchomości. Spośród pionierskich orzeczeń na uwagę zasługują szczególnie dwa: 
 
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. stawki podatku dotyczącej najmu na cele mieszkaniowe, nawet jeśli wynajmującym jest przedsiębiorca, a najem jest tzw. najmem komercyjnym,
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. opodatkowania garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych niższą stawką podatku od nieruchomości. 
 

Wyrok NSA 


22 listopada 2023 r. NSA (III FSK 250/23) wydał wyrok w sprawie opodatkowania lokali wykorzystywanych w ramach najmu na cele mieszkalne. 
 
Sprawa dotyczyła spółki oferującej mieszkania na wynajem dla osób fizycznych, z tym że dopuszczała także możliwość najmu na rzecz przedsiębiorcy z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla jego pracowników. Spółka stała na stanowisku, że mieszkania powinny być opodatkowane stawką podatku właściwą dla budynków mieszkalnych. Organy podatkowe twierdziły natomiast, że lokale powinny zostać objęte stawką właściwą dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Ostatecznie NSA przyznał rację spółce, twierdząc, że za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu. W jego ocenie wykładnia ta ma zastosowanie także wtedy, gdy podatnik oddaje lokale do korzystania na cele mieszkalne w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 
 
Wyrok ma szczególne znaczenie przede wszystkim ze względu na wysokość stawki podatku, która dla budynków mieszkalnych wynosi maksymalnie 1,15 zł za 1 m2, zaś dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł z 1 m2. Jest to różnica niemal 30-krotna.
 

Wyrok TK 

 
18 października 2023 r. TK (SK 23/19) zakwestionował przepisy w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie stawek podatku od nieruchomości od wyodrębnienia lub niewyodrębnienia garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym jako przedmiotu odrębnej własności. 
 
Do tej pory gminy, ustalając stawkę podatku od nieruchomości dla garaży wyodrębnionych prawnie w budynkach wielomieszkaniowych, twierdziły, że garaż stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. W związku z tym podatnicy, którzy mieli odrębne księgi wieczyste na mieszkanie i garaż, za garaż musieli płacić prawie 10-krotnie większą stawkę podatku niż na samo mieszkanie. 
 
TK uznał, że nie ma podstaw prawnych, aby garaże w budynkach wielomieszkaniowych były traktowane odmiennie, wyłącznie w zależności od tego, czy wyodrębnienie jest tylko fizyczne, czy też prawne. Oznacza to, że podatnicy podatku od nieruchomości będący właścicielami miejsc garażowych powinni być w świetle prawa traktowani tak samo. Trybunał postanowił odroczyć wejście w życie wyroku, co oznacza, że przepisy, których niekonstytucyjność stwierdzono wyrokiem, przestaną obowiązywać 31 grudnia 2024 r.
 

Konsekwencje dla podatników 

 
Powyższe przełomowe wyroki oznaczają pozytywne konsekwencje i niższe podatki dla:

  • podmiotów wynajmujących w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lokale mieszkalne na cele mieszkaniowe (potencjalna oszczędność może być nawet 30-krotna),
  • właścicieli miejsc garażowych w sytuacji, gdy garaż znajduje się w budynku mieszkalnym – niezależnie, czy jest wyodrębniony do oddzielnej księgi wieczystej, czy nie) (potencjalna oszczędność może być nawet 10-krotna).
 
Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie w zakresie podatku od nieruchomości – już teraz skontaktuj się​ z naszymi ekspertami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

​​

Deutschland Weltweit Search Menu