Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wsteczne obniżenie stawki amortyzacyjnej

PrintMailRate-it

Jakub Wajs, Agata Asenhajmer

18 marca 2022 r.

 

3 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1413/19) dotyczący obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych. Stanowisko sądu okazało się precedensowe dla wykładni art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, potwierdzono bowiem możliwość wstecznego obniżenia stawek amortyzacji liniowej środków trwałych (uwzględniając okres przedawnienia zobowiązań podatkowych).


Przedmiot rozstrzygnięcia


Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka stosowała stawki amortyzacyjne według zasad amortyzacji liniowej. Ze względu na posiadanie straty podatkowej z lat ubiegłych do rozliczenia spółka rozważała możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych również za lata wcześniejsze, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 grudnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.222.2017.1.SO) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, jednocześnie stwierdzając, że stawki amortyzacyjnej nie można zmienić wstecz, a jedynie w każdym następnym roku podatkowym następującym po roku obecnym.


Według Organu, powodem obniżenia stawki amortyzacyjnej w trakcie roku nie może być chęć obniżenia kosztów uzyskania przychodu za okresy wcześniejsze.


Z tą oceną nie zgadzał się podatnik, więc sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (sygn. III SA/Wa 566/18) nie zgodził się ze stanowiskiem Organu i uchylił zaskarżoną interpretację.


Wyrok WSA


WSA uznał, że przepis nie wskazuje na konieczność dokonania zmiany w pierwszym miesiącu roku podatkowego, a w szczególności nie zastrzega, że zmian stawek amortyzacji nie wolno dokonywać wstecz.
Interpretowany przepis wskazuje jedynie na „punkt w czasie”, od którego można dokonać przedmiotowej zmiany stawek, jednak nie nakazuje podatnikowi momentu wprowadzenia zmniejszonych stawek w księgach podatkowych.


Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie do NSA.


Wyrok NSA


Również NSA podzielił stanowisko spółki, zgadzając się z wyrokiem WSA oraz oddalając skargę kasacyjną Organu.


Sąd uznał, że kluczowe jest to, aby zmiana następowała od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, jednocześnie podatnik ma pełną swobodę dotyczącą momentu podjęcia decyzji o zmianie stawek amortyzacyjnych, a ta modyfikacja może wywoływać skutki wstecz.


Co wyrok oznacza dla podatników


Podatnik może w każdym czasie dokonać zmiany stawek amortyzacyjnych, a zmiana ta będzie wywoływać również skutki wstecz. Warunkiem jest, aby zmiana uwzględniała okres począwszy od pierwszego miesiąca roku podatkowego, nawet jeżeli decyzję podjęto w trakcie roku podatkowego.


Do wyroku NSA nie zostało jeszcze wydane pisemne uzasadnienie.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu