Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Minimalny podatek dochodowy coraz bliżej

PrintMailRate-it

​Anna Harasimowicz, Katarzyna Niedabylska

16 listopada 2023


W styczniu 2024 r. skończy się dwuletni okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Oznacza to, że w Polsce pojawi się zupełnie nowy rodzaj obciążenia dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 
 

Minimalny podatek – mechanizm działania

 
Minimalny podatek dochodowy dotyczy spółek (bez względu na wielkość) oraz grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe lub osiągnęły rentowność podatkową (udział dochodów w przychodach innych niż zyski kapitałowe) nie większą niż 2%. 
 
Stawka podatku co do zasady wynosi 10% podstawy opodatkowania składającej się z kilku komponentów. Alternatywnie podatnik może wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania na poziomie 3% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Ponadto od podstawy opodatkowania będą przysługiwały podatnikom odliczenia dotyczące m.in. otrzymanych ulg (np. B+R), działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) lub Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). 
 

Kogo dotyczy regulacja

 
Co do zasady do weryfikacji rentowności podatkowej i ewentualnej zapłaty podatku od spółek są zobowiązani wszyscy podatnicy CIT, przy czym ustawa przewiduje szereg wyłączeń z opodatkowania. 
 
Wyłączenie dotyczy np. przedsiębiorstw finansowych, podmiotów rozpoczynających działalność, małych podatników i podmiotów, które zawarły z szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) umowę o współdziałanie. 
 
Ponadto spod regulacji zostały wyłączone pewne kategorie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 
 
W efekcie w toku weryfikacji może okazać się, podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spółek. 
 
Warto mieć także na uwadze, że przepisy o minimalnym podatku dochodowym w okresie zawieszenia znacznie się zmieniły. Dlatego podmioty, które dokonały wstępnej analizy obowiązku w swoim przedsiębiorstwie, powinny raz jeszcze zweryfikować pierwotne ustalenia. 
 
Choć termin zapłaty podatku przypadnie dopiero w 2025 r., z uwagi na poziom skomplikowania przepisów oraz fakt nakładania się na siebie wielu obowiązków, warto z wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzących zmian. 

W Rödl & Partner świadczymy usługi z zakresu identyfikacji nowego obowiązku, wsparcia we wdrożeniu wewnętrznych procedur podatkowych oraz terminowej zapłaty podatku. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami dotyczącymi podatku minimalnego – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Harasimowicz

biegły rewident

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Katarzyna Niedabylska

doradca podatkowy, radca prawny

Senior Associate

+48 532 345 927

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu