Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Minimalny podatek dochodowy coraz bliżej

PrintMailRate-it

​Anna Harasimowicz, Katarzyna Niedabylska

16 listopada 2023


W styczniu 2024 r. skończy się dwuletni okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Oznacza to, że w Polsce pojawi się zupełnie nowy rodzaj obciążenia dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 
 

Minimalny podatek – mechanizm działania

 
Minimalny podatek dochodowy dotyczy spółek (bez względu na wielkość) oraz grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe lub osiągnęły rentowność podatkową (udział dochodów w przychodach innych niż zyski kapitałowe) nie większą niż 2%. 
 
Stawka podatku co do zasady wynosi 10% podstawy opodatkowania składającej się z kilku komponentów. Alternatywnie podatnik może wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania na poziomie 3% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Ponadto od podstawy opodatkowania będą przysługiwały podatnikom odliczenia dotyczące m.in. otrzymanych ulg (np. B+R), działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) lub Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). 
 

Kogo dotyczy regulacja

 
Co do zasady do weryfikacji rentowności podatkowej i ewentualnej zapłaty podatku od spółek są zobowiązani wszyscy podatnicy CIT, przy czym ustawa przewiduje szereg wyłączeń z opodatkowania. 
 
Wyłączenie dotyczy np. przedsiębiorstw finansowych, podmiotów rozpoczynających działalność, małych podatników i podmiotów, które zawarły z szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) umowę o współdziałanie. 
 
Ponadto spod regulacji zostały wyłączone pewne kategorie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 
 
W efekcie w toku weryfikacji może okazać się, podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spółek. 
 
Warto mieć także na uwadze, że przepisy o minimalnym podatku dochodowym w okresie zawieszenia znacznie się zmieniły. Dlatego podmioty, które dokonały wstępnej analizy obowiązku w swoim przedsiębiorstwie, powinny raz jeszcze zweryfikować pierwotne ustalenia. 
 
Choć termin zapłaty podatku przypadnie dopiero w 2025 r., z uwagi na poziom skomplikowania przepisów oraz fakt nakładania się na siebie wielu obowiązków, warto z wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzących zmian. 

W Rödl & Partner świadczymy usługi z zakresu identyfikacji nowego obowiązku, wsparcia we wdrożeniu wewnętrznych procedur podatkowych oraz terminowej zapłaty podatku. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami dotyczącymi podatku minimalnego – skontaktuj się z nami.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Harasimowicz

biegły rewident

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Katarzyna Niedabylska

doradca podatkowy, radca prawny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu