Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w kontakcie z Urzędem Regulacji Energetyki

PrintMailRate-it

Jakub Plebański

25 marca 2020 r.


Urząd Regulacji Energetyki poinformował o czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów, zarówno w warszawskiej centrali jak i w oddziałach terenowych.

 

Jednocześnie zwrócił się z prośbą do interesantów o przesyłanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielanych urzędowi odpowiedzi również w formie elektronicznej. Jako właściwe formaty, urząd wskazuje „.pdf”, a dla tabel „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących.

 

Urząd podkreśla, że przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami. Zalecane jest także, w miarę możliwości, korzystanie z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP. Pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki pozostają do dyspozycji także w drodze kontaktu telefonicznego.

 

Eksperci Rödl & Partner wspierają klientów na wszystkich etapach postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii. Świadczone doradztwo obejmuje nie tylko kwestie prawne, ale również consulting oraz doradztwo biznesowe.

 


Kontakt

Contact Person Picture

Paweł Foltman

radca prawny

+48 696 139 865

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu