Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiana podejścia w rozliczaniu VAT przez JST instalujące systemy OZE dla mieszkańców lub usuwające azbest

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Jakub Wajs

10 maja 2024


2 maja 2024 r. została wydana interpretacja ogólna PT1.8101.1.2023​: „Opodatkowanie czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego: instalacja systemów odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu”. 

Czego dotyczy interpretacja


Interpretacja rozstrzyga dwa problemy w zakresie VAT:

  • instalacji systemów odnawialnych źródeł energii,
  • usuwania odpadów zawierających azbest.

Interpretacja wyjaśnia, jakie podatki obowiązują w przypadku wykonywania tych czynności przez jednostki samorządu terytorialnego, a także obowiązki w zakresie złożenia korekt i dostosowania praktyki na przyszłość.

Wyroki TSUE, na których opiera się interpretacja


Interpretacja opiera się na wyrokach TSUE z 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 Gmina O. i C-616/21 Gmina L. 

TSUE zwrócił uwagę na następujące okoliczności:

  1. Świadczenie musi być wykonane odpłatnie – w tym kontekście TSUE zauważył m.in., że jeżeli gmina odzyskuje jedynie niewielką część poniesionych przez siebie kosztów – w drodze otrzymywanych przez nią wkładów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych – taka różnica między tymi kosztami a kwotami otrzymanymi w zamian za oferowane usługi może sugerować, że wkłady te należy raczej uznać za opłatę niż za wynagrodzenie za świadczenie. Jest tak tym bardziej, gdy świadczenie wzajemne uiszczane przez usługobiorców nie istnieje.
  2. Świadczenie musi być wykonane w ramach działalności gospodarczej, aby świadczeniodawca działał w charakterze podatnika – w tym kontekście TSUE zauważył m.in., że czynności wykonywane przez gminy ograniczają się do realizacji – w ramach określonych programów – działań, które z założenia nie mają charakteru powtarzalnego (regularnego).

Główne konkluzje


Orzecznictwo TSUE i oparte na nim późniejsze orzecznictwo krajowe wskazują, że tego typu czynności co do zasady powinny być uznane za nieobjęte zakresem podatku VAT.

W przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w okolicznościach analogicznych do tych w sprawach rozpoznawanych przez TSUE zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony – jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia.

JST, dokonując korekty podatku należnego, jest jednocześnie zobowiązana do stosownego skorygowania podatku naliczonego uprzednio odliczonego od podatku należnego, zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją tych programów.

Dokonanie korekt podatku należnego oraz podatku naliczonego powoduje również konieczność weryfikacji tzw. prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

Dokonanie korekty w zakresie podatkowym może mieć również wpływ na ewentualną konieczność korygowania przez JST rozliczeń z instytucjami finansującymi instalację systemów OZE oraz usuwanie azbestu.

Na co zwrócić uwagę odnośnie do rozliczeń już dokonanych


W kontekście rozliczeń już dokonanych z uwagi na zasady konstytucyjne (zaufania do państw i równego traktowania) i dotychczasowe jednoznaczne stanowisko organów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE oraz usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest – JST mogą, ale nie muszą, dokonywać korekty rozliczenia.

Na co zwrócić uwagę odnośnie do rozliczeń przyszłych


W kontekście rozliczeń przyszłych JST powinny dostosować rozliczenia VAT w odniesieniu do wskazanych czynności w okresie do 31 sierpnia 2024 r. W przypadku stosowania do tego terminu opodatkowania VAT z jednoczesnym prawem do odliczenia, taki sposób rozliczenia VAT nie powinien być kwestionowany.

Podsumowanie


Jednostki samorządu terytorialnego stoją więc przed wyzwaniem:

  • analizowania opłacalności korygowania dotychczasowych rozliczeń;
  • dostosowania stosowanej praktyki do wymogów prawa w terminie do 31 sierpnia 2024 r. Okres wzmożonej pracy przypadnie więc na okres wakacyjny.

Jeżeli reprezentujesz gminę, która rozliczyła podatek należny z tytułu instalacji systemów OZE na rzecz mieszkańców lub dokonywała usuwania azbestu, skontaktuj się​ z nami »

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

ProfilDeutschland Weltweit Search Menu