Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Pomoc dla sektorów energochłonnych

PrintMailRate-it

​Jakub Plebański

17 stycznia 2023


Rada Ministrów przyjęła program Pomoc dla sektorów energochłonnych związany z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Jego celem jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych w związku ze wzrostem cen energii i gazu ziemnego w 2022 r. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne w kryzysowym czasie. 

Beneficjenci 


Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  • koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.,
  • co najmniej połowa przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Co istotne, możliwość przyznania pomocy nie jest ograniczona jedynie do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Wysokość wsparcia


Budżet programu to ponad 5 mld zł. Kwota wsparcia będzie zależna od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy:

  1. Limit podstawowy będzie wynosił do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. 
  2. Zwiększony limit pomocy będzie dotyczył przedsiębiorstw, które odnotowały spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy całym 2021 a 2022 rokiem, lub tych, które odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Wnioski o wsparcie


Zgodnie z zapowiedziami nabór wniosków powinien ruszyć jeszcze w styczniu. Na złożenie wniosku przedsiębiorcy będą mieli 14 dni od dnia podania informacji o możliwości składania wniosków. Wypłata środków nastąpi najprawdopodobniej w lutym. 


Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w procesie aplikowania o środki finansowe z programu – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci chętnie udzielą wszelkich informacji. 

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Plebański

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu