Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.„Polska strategia wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” przyjęta

PrintMailRate-it

 

Jakub Plebański

17 listopada 2021 r.

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą strategii wodorowej, przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Dokument określa najważniejsze kierunki i cele rozwoju gospodarki wodorowej oraz działania, które zostaną podjęte, by je osiągnąć.

 

Najważniejszymi założeniami są:

  •  stworzenie w Polsce rozwiniętego sektora gospodarki wodorowej i rozwój w kierunku neutralności klimatycznej;
  • inwestycje w rozwój technologii wodorowych, które przyczynią się do obniżenia emisyjności w danych sektorach gospodarki;
  • tworzenie programów wsparcia budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, obejmującej wyłącznie wodór niskoemisyjny.

 

6 celów strategii

 Strategia wyznacza 6 celów. Działania te będą opierać się przede wszystkim na:

  • wdrożeniu technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystaniu wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wspieraniu dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcji wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawnym i bezpiecznym przesyłaniu, dystrybucji i magazynowaniu wodoru;
  • stworzeniu stabilnego otoczenia regulacyjnego. 

 

Aby osiągnąć wymienione cele do 2030 r., Ministerstwo wskazuje inicjatywy takie jak: stworzenie co najmniej pięciu dolin wodorowych, wprowadzenie ok. 1000 nowych autobusów napędzanych wodorem czy 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru.
 
W przypadku pytań dotyczących prawno-podatkowych aspektów inwestycji wodorowych w Polsce zapraszamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

+48 58 582 65 81
+48 602 380 192

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Jakub Plebański

+48 58 582 65 90

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu