Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.MDR – zmiany terminów raportowania w czasie epidemii

PrintMailRate-it

Agnieszka Gliwińska

27 kwietnia 2020 r. 

 

Od 31 marca 2020 r. terminy na raportowanie schematów podatkowych znalazły się w zawieszeniu. Ani podatnicy, ani ich doradcy nie muszą w tym czasie zgłaszać schematów. Kluczowe regulacje, dotyczące wszystkich formularzy MDR, znajdują się w ustawie o „tarczy antykryzysowej”. Obowiązki na przesyłanie MDR zostaną wznowione z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, ale maksymalny termin zawieszenia obowiązków to 30 czerwca 2020 r.


Szczególne przepisy dotyczą formularzy MDR-3, informujących o korzyściach podatkowych za 2019 r. Dwa rozporządzenia Ministra Finansów, przesuwające obowiązek wysłania deklaracji podatkowej CIT oraz informacji IFT-2 do 31 maja 2020, automatycznie przedłużają do tego dnia także termin na złożenie MDR-3 w CIT i w WHT.
    

Terminy raportowania schematów

 

Przepisy ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. zawierają regulacje przesuwające terminy na zgłaszanie schematów podatkowych.

Nowelizacja ustawy o tarczy z 31 marca 2020 wskazuje, że wszystkie terminy do składania formularzy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. (art. 31y ustawy o tarczy antykryzysowej).
Jednocześnie wszystkie czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających w okresie zawieszenia są skuteczne. Czyli zobowiązani nie muszą ale mogą działać w okresie zawieszenia.


2 kwietnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany został komunikat odnoszący się do tej zmiany.
 
Ministerstwo objaśniło, że zawieszenie dotyczy w szczególności terminów na przekazanie:
- informacji o schemacie podatkowym (MDR-1),
- informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3),
- kwartalnej informacji promotora o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4),
- zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 Ordynacji podatkowej (MDR-2).

 

Ministerstwo podkreśliło, że zasady te odnoszą się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i schematów podatkowych krajowych. Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. i obowiązuje od 14 marca 2020 r. Odwołany zostanie również przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia.

 

Obowiązki promotorów, korzystających i wspomagających

 

Co oznaczają powyższe przepisy dla promotorów, korzystających i wspomagających? Jeżeli przed 31 marca 2020 r. zaczął biec termin do złożenia formularza i w 31 marca jeszcze nie upłynął, wówczas jego bieg zostaje zawieszony. Zobowiązany nie musi w okresie zawieszenia składać formularza. Odwieszenie biegu terminu nastąpi dopiero z dniem odwołania stanu epidemicznego. Od tego dnia termin na zaraportowanie zacznie biec dalej.
Jeżeli natomiast po 31 marca doszło do zdarzenia skutkującego koniecznością zgłoszenia, wówczas termin nie rozpoczyna się. Jego bieg rozpocznie się dopiero w dniu odwołania stanu zagrożenia. 

Ponieważ nie jest znana data odwołania tego szczególnego stanu, konieczne jest uważne śledzenie informacji rządowych i doniesień prasowych.

 

Szczególne terminy raportowania MDR-3 dla korzystających

 

Nie tylko przepisy ustawy o „tarczy antykryzysowej” mają wpływ na obowiązki raportowania. Taki skutek wywołują również dwa rozporządzenia Ministra Finansów o przesunięciu terminów na składanie deklaracji CIT oraz informacji podatkowych IFT-2. Są to:


- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

 

Rozporządzenia te dotyczą podatników, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., czyli w szczególności obejmują podatników, których rok podatkowy to rok kalendarzowy a termin na złożenie CIT oraz IFT upływał 31 marca 2020 r.

 

Z przesuniętymi w rozporządzeniach terminami ściśle powiązane są terminy dla składania MDR-3, czyli informacji o osiągniętych korzyściach bądź dokonanych czynnościach w ramach wdrożonego schematu. I w związku z tym składanie MDR-3 za korzyści osiągnięte w 2019 r. podlega szczególnym zasadom.

Rozporządzenia przesuwają obowiązek złożenia deklaracji CIT (dla większości podatników) oraz informacji IFT-2 (dla wszystkich podatników) do 31 maja 2020. Skutkiem tego MDR-3 dla schematów w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w zakresie podatku u źródła (WHT), należy złożyć najpóźniej do 31 maja tego roku. Termin ten może ulec przedłużeniu w oparciu o wskazane wyżej przepisy o „tarczy antykryzysowej”, jeżeli stan zagrożenia epidemicznego po tym dniu nadal będzie obowiązywał, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

 

Szczególną kategorią podatników, którzy mogą złożyć deklarację CIT do 31 lipca 2020 r., są  podmioty zwolnione z CIT oraz organizacje pożytku publicznego. Dla nich termin na złożenie  MDR-3 w podatku CIT upłynie dopiero 31 lipca, z wyłączeniem schematu WHT, który przypada na 31 maja.

 

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące raportowania schematów podatkowych.

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu