Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koszty uzyskania przychodu a źródło przychodu

PrintMailRate-it

koszty uzyskania przychodu.jpg 

Wróć>>

 

Podatnik uzyskujący przychody z różnych źródeł powinien rozważnie rozpoznawać koszty podatkowe. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., II FSK 2992/11, który stwierdził, że wydatki związane z działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej nie mogą stanowić kosztów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej.


Stan faktyczny

Skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym 5,5%. Dodatkowo zajmował się sprzedażą świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Początkowo przychody te traktował jako przychody z działalności gospodarczej. W wyniku interwencji organu podatkowego Skarżący rozdzielił źródła przychodów i zaliczył przychody ze sprzedaży ww. świadectw do przychodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych stawką 19%. Skarżący uznał jednak, że koszty wytworzenia energii elektrycznej, takie jak: wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania elektrowni, wydatki dotyczące użytkowania samochodu stanowiącego środek trwały, wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych, koszty amortyzacji urządzeń elektrowni oraz koszty zatrudnienia pracownika, ma prawo wykazać jako koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Skarżący argumentował, że możliwe jest uznanie kosztów poniesionych w związku z wytworzeniem energii elektrycznej jako związanych bezpośrednio z przychodem ze zbycia świadectw pochodzenia energii.


Stanowisko fiskusa

Z tą opinią nie zgodził  się organ podatkowy. W jego ocenie obrót świadectwami pochodzenia energii elektrycznej nie jest ściśle i nierozerwalnie związany z wytwarzaniem energii. Sprzedaż ww. świadectw stanowi dla Skarżącego odrębne źródło przychodów, niezależne od prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem koszty związane z wytworzeniem energii nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży świadectw. Do kosztów ściśle związanych ze sprzedażą świadectw zaliczyć można te koszty, które dotyczą wpisu do rejestru, obrotu na Towarowej Giełdzie Energii, koszty przeznaczone na usługi maklerskie i prowizje. Natomiast koszty, które uwzględnił Skarżący, tj. wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania elektrowni , wydatki dotyczące użytkowania samochodu stanowiącego środek trwały, wydatki na spłatę odsetek od kredytów bankowych, koszty amortyzacji urządzeń elektrowni oraz koszty zatrudnienia pracownika, stanowią koszty podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, nie mogą one stanowić kosztów przypadających na źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.


Stanowisko Sądów

Skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Ten jednak przychylił się do stanowiska prezentowanego przez organ podatkowy. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko WSA.


NSA zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro więc Skarżący korzystał z wyjątku jakim jest ryczałtowe opodatkowanie przychodów, to zgodnie z tym przepisem nie mógł ich łączyć z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Konsekwentnie tę zasadę należało odnieść do kosztów uzyskania przychodów, bowiem odrębne opodatkowanie, o którym mowa powyżej, wyklucza możliwość łącznego uwzględnienia kosztów w odniesieniu do jednego ze źródeł, zwłaszcza że sposób opodatkowania tych źródeł regulują dwie odrębne ustawy. Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła, a nie jakiekolwiek przychody. Koszty uzyskania przychodu są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.


Warto tym samym przeanalizować sposób przypisywania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku uzyskiwania przychodów z różnych źródeł. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie to prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu - chętnie wesprzemy Państwa w zakresie doradztwa podatkowego.

 

Do góry>>

Contact

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

+48 71 606 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Let's stay in touch

Deutschland Weltweit Search Menu