Zamknięte sklepy w galeriach – czy jest dostępne wsparcie dla najemców?

PrintMailRate-it

 

Karolina Sieraczek

19 listopada 2020 r.

 

Od 7 listopada 2020 r. ponownie zamknięta została większość sklepów w galeriach handlowych, w związku z czym znów stają się aktualne problemy najemców z pierwszej fali COVID-19. Wobec braku możliwości prowadzenia działalności w obiektach handlowych realizowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów najmu staje się co najmniej utrudnione.


Wsparcie dla najemców


W dalszym ciągu obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r., które przewidują, że w przypadku wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2  wygasają w tym okresie wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.


Biorąc pod uwagę obecną sytuację. od 7 do 29 listopada 2020 r. najemcy, o których mowa powyżej, mogą wstrzymać się z zapłatą czynszów i innych opłat eksploatacyjnych na rzecz właścicieli obiektów handlowych. Jeżeli zakaz prowadzenia działalności zostanie przedłużony, będzie możliwe przedłużenie tego okresu.


Tak jak poprzednio – w okresie 3 miesięcy od ustania zakazu prowadzenia działalności należy złożyć bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Oznacza to obecnie, że umowa najmu byłaby przedłużona już o prawie 7 miesięcy, jeżeli zakaz nie zostanie przedłużony po 29 listopada 2020 r.

 

Co z zawartą umową najmu 

 

Nie każdy najemca musi skorzystać z opcji wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków i w konsekwencji przedłużenia zawartych umów najmu.
Zalecamy, aby podjęcie tej decyzji było poprzedzone analizą obowiązującej umowy i jej warunków. Dobrym rozwiązaniem jest też negocjowanie wzajemnych zobowiązań w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Najemcy mają do dyspozycji instytucje prawa cywilnego, z których mogą korzystać niezależnie od zapisów umów najmu, np. nadzwyczajna zmiana okoliczności czy siła wyższa. Wynegocjowane rozwiązania mogą okazać się korzystniejsze niż rozwiązania ustawowe.


Zapłata czynszu z góry


Warto też sprawdzić czy czynsz za listopad nie został już zapłacony bądź w inny sposób rozliczony. W takim wypadku należy sprawdzić zapisy zawartej umowy, które mogą regulować te kwestie. W przypadku braku uregulowań możliwe będzie, co do zasady, domaganie się zwrotu czynszu bądź zaliczenie go na poczet przyszłych świadczeń – w zależności od rozwiązań, z których korzystamy.
Co ważne, jeżeli faktura VAT została już wystawiona konieczna jest jej korekta. W zależności od wybranego rozwiązania należy dokonać odpowiednich zmian za pomocą faktury korygującej. 

 

Chętnie wesprzemy Państwa w analizie istniejących możliwości i przedstawimy najlepsze propozycje rozwiązań.

Kontakt

Contact Person Picture

Karolina Sieraczek

radca prawny

Manager

+48 71 606 04 15

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu